Advertisement

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak'ta %11.1 olarak 11 ayın zirvesine yükseldi. İşsiz sayısı 31 bin kişi artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu.

Bloomberg anketine katılan uzmanların beklentisi işsizliğin % 11.2 olmasıydı.

İşsizlik oranı Aralık ayında % 10.8 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.4 puanlık azalış ile %13 oldu.

İstihdam oranı %45 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 821 bin kişi artarak 26 milyon 275 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artış ile %45 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 30 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 851 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18.3’ü tarım, %20.2’si sanayi, %6.7’si inşaat, %54.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.5 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.7 puan, sanayi sektörünün payı 0.8 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı %50.7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2016 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 852  bin kişi artarak 29 milyon 565 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak %50.7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla %70.8, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla %31 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 94 bin kişi artarak 27 milyon 75 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0.1 puanlık artış ile %46.4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 44 bin kişi azalarak 3 milyon 43 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile %10.1 oldu.