Advertisement

Londra merkezli şirketten Salı günü yapılan açıklamaya göre, tek sefere mahsus kalemler ve stok değişimlerine göre düzeltilmiş şirket karı 532 milyon dolara ulaşırken, geçen yıl karşılaştırılabilir kar 2.6 milyar dolar düzeyindeydi. Bloomberg tarafından derlenen ankete katılan 12 analistin ortalama beklentisi 244.9 milyon dolar düzeyindeydi.

BP tarafından yapılan açıklamada, "Maliyetlerdeki düşüş, rafineri operasyonlarının güçlü seyretmesi ile tedarik ve alım satım işlemlerinin gelişen katkısı rafineri işlerindeki zayıf ortamın etkisini ve petrol satışlarındaki mevsimsel düşüşü fazlasıyla karşıladı." denildi.