Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Kuzu, katılım bankacılığı alanında günü yakalamak ve dünyada söz sahibi olmak amacıyla bu alanda bir takım atılımlar yapılmasını planladıklarını belirtti.

Kuzu, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) resmi desteğinde, Borsa İstanbul ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş birliği ile Al-Iktissad Wal-Aamal Group (AIWA) tarafından düzenlenen 11. Türk Arap Ekonomi Forumunda (TAF'2016) konuştu.

Son yıllarda Türkiye ile tarihsel bağları bulunan Arap dünyası arasında oluşturulan yapıcı ilişkilerin ticarete, yatırıma ve finansal sektör faaliyetlerine olumlu yansımalarının görüldüğünü kaydeden Kuzu, son dönemde küresel gelişmelerin ciddi risklerin yanında önemli fırsatları da getirdiğini ifade etti.

Kuzu, şunları söyledi:
"Bir taraftan krizin etkileri bertaraf edilmeye çalışılırken diğer taraftan da yeni düzenin dengeli şekilde oluşturulması çabası artmıştır. Ekonomiye ve finansal sektöre ilişkin vizyon, politika ve stratejiler hem otoriteler hem de yatırımcılar tarafından gözden geçirilmeye başlanmıştır. Ekonomik ilişkilerde başarının uzun soluklu olabilmesi ve istikrarlı makro ekonomik zemin oluşturulması sağlıklı bir finansal sektörü, uluslararası rekabeti ve yatırımları özendiren ekonomi politikaları gerekli kılmaktadır.

Bankacılık sektörü sermaye birikimini hızlandırmak ve temin ettiği kaynakları verimli alanlara yönlendirmek suretiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sürecinde hayati öneme sahip sektörlerden biridir. Yabancı yatırımcıların sektörümüze ilgisi devam etmektedir."

Kuzu, bankacılık sektörünün sağlıklı yapısını korumaya devam ettiği gibi reel sektörü de fonlamayı sürdürdüğünü, bunların tesadüf olmadığını, önlemlerin sonucunun alındığını aktararak, sektörün finansal rakamları hakkında bilgi verdi.

"Katılım bankacılığı alanında birtakım atılımlar yapılmasını planlıyoruz"

Kuzu, Türkiye'nin faizsiz finans alanında bölgesel ve küresel bir merkez haline getirmenin amaçlandığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:


"Ülkemizde faizsiz finans faaliyetlerinin önemi son yıllarda daha da anlaşılmaya başlanmıştır. Faizsiz finans sektörü reel varlığa dayalı finansman yapısı ve tüketimden ziyade üretim odaklı felsefeye dayanması nedeniyle ülke ekonomisine istikrarlı bir finansal sistem sunmaktadır.

Bu alandaki faaliyetleri doğru şekilde yapılandırma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Katılım bankacılığımızı ve faizsiz finans sektörümüzü doğal yoldan büyütmeye odaklanarak yalnızca tüketici finansmanına yönelirsek istediğimiz faydayı elde etmemiz mümkün olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde en fazla üzerinde durulması gereken hususlardan biri diğer bankalarda olduğu gibi katılım bankalarımızın faaliyet alanlarında üretimi destekleyecek şekilde yapılandırılması olacaktır."

Sermaye piyasası aracı olarak sukukun katılım bankaları için taşıdığı önemlerden birinin likidite yönetimine sağladığı katkı olduğunu belirten Kuzu, "Gerek finansal araç gerekse piyasa bağımlılığında geçmiş dönemde bu alanda birtakım sıkıntılar yaşanmıştır" dedi.

Kuzu, katılım bankacılığı alanında günü yakalamak ve dünyada söz sahibi olmak amacıyla bu alanda bir takım atılımlar yapılmasını planladıklarını anlatarak, bu kapsamda kurum bünyesinde konuya özgü çalışacak daire oluşturulmasının yanı sıra mevzuatta, sistemde, finansal araçlarda katılım bankalarının rekabet gücünü azaltan faktörleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.