Advertisement

Rekabet Kurulu, Türk Telekom ve TTNET hakkında yürütülen soruşturmada idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, Türk Telekomünikasyon AŞ ve TTNET AŞ'nin sabit telefon hizmeti kapsamında ev avantaj tarifelerinde uyguladıkları fiyatlandırma yoluyla, Rekabeti̇n Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Konuya ilişkin verilen şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönündeki Kurul kararının, Ankara 9. İdare Mahkemesinin ilgili kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, anılan mahkeme kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Türk Telekomünikasyon AŞ ve TTNET AŞ'nin ev avantaj tarife ve kampanyaları kapsamında uyguladıkları fiyatlandırma politikaları ile Rekabeti̇n Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmedikleri incelendi.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, Türk Telekomünikasyon AŞ ve TTNET AŞ'nin söz konusu kanunun ilgili maddesini ihlal etmediklerine ve adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

AA