Advertisement

Aracılık sektöründeki konsolidasyonun kısmen tamamlandığını belirten Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, “Aracılık sektöründe birleşme, satın almaların olmasını bekliyoruz” dedi.

“Vergi düzenlemelerin hayata geçmesiyle sektörde patlama yaşanmasını bekliyoruz” diyen Ertaş, vergi düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte sektörün büyüyeceğini, söz konusu düzenlemelerin yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

SPK Başkanı, “İstanbul Tahkim Merkezi faaliyetlerine başladı, tüm hukuki uyuşmazlıklar nihai mahkeme kararı olmak üzere 3 ayda sonuçlanıyor “ dedi ve “Bir gece kalktığınızda lisansınızın iptal edilebileceğini söyleyebilirim” şeklinde devam etti.

Ertaş, (Aracı kurumlara) “Yatırımcıları yanıltmayın, tüm reklamlarda kazançları ve kayıpları birlikte paylaşın” dedi.

SPK Başkanı Ertaş, “Türkiye mega projeleriyle gündemde, sadece bankacılık kaynaklarıyla finanse edilemez, sermaye piyasaları da yer almalı” şeklinde görüş bildirdi.

AA Finans