Advertisement

Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daha önceki tahminlerin üzerinde büyüdü. Büyüme, yatırımlar ve tüketici harcamalarıyla desteklendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Lüksemburg'da bulunan istatistik ofisinin Salı günkü açıklamasına göre Euro Bölgesi'nde GSYİH, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 büyüme kaydetti. Bloomberg anketine katılan uzmanların tahmini, Euro Bölgesi'nde ekonominin yüzde 0.5 büyüyeceği yönündeydi. Eurostat'ın 29 Nisan'daki ilk tahminine göre bölgenin ilk çeyrek büyümesi yüzde 0.7 idi. Ardından 13 Mayıs'ta revize edilen veri yüzde 0.5'e çekilmişti.

Euro Bölgesi'nde birinci çeyrek büyümesi 2016 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde  1.7 oldu. Tahminler verinin yüzde 1.5 düzeyinde geleceği yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde özel sektör harcamaları yılın ilk üç ayında yüzde 0.6 artış kaydetti. Özel sektör harcamaları bir önceki çeyrekte yüzde 0.3 düzeyinde gerçekleşmişti. Kamu harcamaları ise bir önceki çeyrekteki yüzde 0.5'ten, 2016 yılı ilk çeyreğinde yüzde 0.4'e geriledi.