Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 3 puan azalarak 106,8 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre haziran ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 3 puan azalarak 106,8'e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde
etkilerken, gelecek üç aydaki üretim miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye
yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise haziranda bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 104,3 puan seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 7,7'ye geriledi

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam etti. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflayarak devam etti. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentilerinin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği dikkati çekti. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 7,7 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,6'ya gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 16,3'e yükseldi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:​​​

  Mayıs Haziran
Reel Kesim Güven Endeksi 109,8 106,8
Toplam sipariş miktar (Mevcut durum) 91,2 91,0
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 96,3 96,6
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 126,0 118,8
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 114,1 113,3
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 120,3 114,4
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 123,8 119,7
Sabit sermaye yatırım harcaması 107,2 107,0
Genel gidişat 99,7 93,8