Advertisement

(Güncellendi 11:30)

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Rusya ile ilişkilerimizde yumuşama trendi hızlandı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "AB ile 33. faslın açılması görüşmeleri bu hafta yapılacak" dedi.

Kurtulmuş, "Vize serbestisi için sürecin başlamasını temenni ve talep ediyoruz. Yabancılara oturma izni verilmesiyle ilgili çalışmayı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI: AB'nin üzerinde düşünmesi gereken önemli konulardan birisi, bu karara zemin oluşturan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı konusunda Avrupa'nın ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. İngiliz siyasetiyle ilgili değil, AB'nin geleceğiyle ilgili önemli bir konudur.

Yıllar önce bu tehlikeyi gündeme getirmiştik. Dünyadaki en önemli ve en başarılı entegrasyon çabası AB'dir. Avrupa Birliği devlet mekanizmanlarına sahiptir. Ama bu birliği kendi içerisinde ortak bir ordusu olması mümkün olmazsa, AB'nin dağılacağını söylemiştik. Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizini çözememesi, AB'nin sorun çözme kabiliyetinin zayıfladığının göstergesiydi. 

33'ÜNCÜ FASIL AÇILACAK VE VİZE SERBESTİSİ: Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ediyor. 33'üncü fasıl açılmasıyla ilgili adım bu hafta atılacaktır. İlgili bakanlar bu faslın açılmasını sağlayacaktır. Türkiye, vize serbestisi konusunda hükümlülüklerini yerine getirdiği, kalan 5 madde için de neler talep ettiği gayet açıktır. AB, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda gösterdiği hassasiyetin farkında olması, mutabık kalınmış adımların atılması için sürecin başlamasını temenni ediyoruz. Günde binleri aşan mülteciler bugün 20'lere düşmüştür. Bu Türkiye'nin kararlılığının sonucudur. 

İSRAİL İLE İLİŞKİLER: Bu çerçevede 26 Haziran'da görüşmede belli bir noktaya gelinmiştir. Bugün saat 13.00'te her iki başbakanın eşzamanlı açıklamasıyla dünyaya duyurulacaktır.

RUSYA İLE İLİŞKİLER: Yumuşama trendinin hızlandığını görüyoruz. Rusya tarafından ilişkilerin normalleşmesi konusunda göstergelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Türk vatandaşlarına çalışma izninin yeniden verilmesini bu çerçevede görebiliriz.

TÜRKİYE'YE YAPILACAK YATIRIMLAR: Türkiye'ye yapılacak yatırımlar için yabancılara oturma hakkı verilmesi de gündeme geldi. Belli miktarda sermaye yatırımı yapanlar, kaynağı belli olan paraların Türkiye ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunanlar, gayrimenkul satın alanlar, işyeri kuranlar ve istihdam oluşturanlar, iki yıl bankada parasını tutanlar, 5 yıl boyunca devlet tahvili alanlara oturma izni ve vatandaşlık hakkıyla ilgili yasal düzenlemeleri yapıyoruz. 

NÜFUS İŞLEMLERİ: Doğum, evlenme ve ölüm meselesinde nüfus idaresine gitmeden tescil kaydının yapılması düzenlenen yasayla mümkün olacaktır. Soyadı veya ad değiştirmek için mahkemeye gitmeden insanların değiştirmeleri imkanı sağlanacak. Adres değişikliği bildirilmesi gereken alanlarda çok uzun prosedürler kaldırılacaktır. Nüfus ve vatandaşlarlık işlemlerinin daha süratli gelişmesi sağlanacaktır. 

KKTC İLE İLİŞKİLER: Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlarla ilgili Sayın Türkeş Bey kapsamlı bir sunum yapmıştır. Yıllar içinde yapılan yardımlar gözden geçirilmiş, yardımların arttığı, Kıbrıs'ın her türlü imkana kavuşması için çalışmalar yapıldığını söylemek isterim. Bu sene sonuna kadar Kıbrıs'ta yeni bir durumun ortaya çıkmasını ümit ederiz. Görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa o zaman da Türkiye mevcut yardımlarını yeni bir vizyonla sürdürebilir bunları tartıştık. KKTC'nin güvenliği ve toprak paylaşımının altı çizilmiştir.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI: Türkiye'nin mevcut durumda ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını gözden geçirmesi zorunludur. 

ERCİŞ VE MİDYAT'IN İL OLACAĞI İDDİALARI: Böyle bir konu gündeme gelmedi. Bir gazetedeki açıklamayı esas alarak fikir beyan edemeyiz. Bunlar tartışıldığı zaman gündeme gelir, sizinle paylaşırız.