Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2015 sonu itibarıyla konut kredisi kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi. Konut kredileri, 2009 ile 2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 25 artarak 148 milyar TL oldu. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığını, milli gelire oranının iki katına çıktığını söyledi. TBB Başkanı, 2015 sonu itibarıyla stok olarak konut kredisi kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığını, tercih edilen kredi dilimlerinin 75 bin TL ile 150bin TL civarında olduğunu, vadelerin 6 yıldan 8 yıla yükseldiğini, konut kredisinin en fazla kullanıldığı yaş grubunun ise 31-41 aralığında olduğunu belirtti.

Konut kredileri yıllık bazda ortalama yüzde 25 arttı

Konut kredileri,2009 ile 2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 25 artarak 148milyar TL oldu. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı arttı

Bankalar tarafından yurtdışından aracılık edilen krediler haricindeki konut kredilerinin, finansman şirketleri tarafından kullandırılan krediler toplamına oranı yaklaşık yüzde 9 ile aynı kaldı. Öte yandan, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 6 puan artarak yüzde 37’ye yükseldi.

Konut kredilerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 4’ten yüzde 7’ye yükseldi.Bu oranın AB ülkeleri ortalaması, 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde gerçekleşti.

Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Konut kredisi kullanan kişi sayısı, stok olarak,2009 ile 2015döneminde iki kattan daha fazla artarak 800 binden 2,1 milyona ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 51 bin TL’den 70 bin TL’ye yükseldi.