Advertisement

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, haziranda 44,1 milyar lira, bütçe giderleri ise 52 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığınca, bu yılın haziran ve ocak-haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 44,1 milyar liraya, bütçe giderleri de yüzde 43,1 artış kaydederek 52 milyar liraya ulaştı.

Bütçe gelirleri ocak-haziran döneminde, 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artarak 275 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 15,7 artarak 273,9 milyar lira oldu.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi haziranda 7,9 milyar lira açık, ocak-haziran döneminde de 1,1 milyar lira fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-haziran döneminde 273 milyar 852 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 275 milyar 1 milyon lira olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığı, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın haziran ayında 36 milyar 338 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 43,1 artarak 51 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,7 artarak 49 milyar 779 milyon lira oldu. Bütçe gelirleri haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 44 milyar 67 milyon liraya yükseldi.

Merkezi yönetim bütçesi, geçen yılın haziran ayında 3 milyar 223 milyon lira fazla, bu yılın aynı ayında ise 7 milyar 917 milyon lira açık verdi. Faiz dışı açık haziranda 5 milyar 713 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı ayında 4,9 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşmişti.

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artarak 2 milyar 204 milyon liraya yükseldi.

- Bütçe giderleri

Haziranda 2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon lira ödeneğin 51 milyar 983 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,7'si kullanılarak 49 milyar 779 milyon lira harcama yapıldı.

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 artarak 13 milyar 98 milyon lira oldu. Böylece haziranda personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon lira ödeneğin yüzde 8,9'u kullanıldı.

Haziranda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 2 milyar 11 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i söz konusu ayda harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 4 milyar 579 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın haziran ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 arttı ve 22 milyar 607 milyon liraya yükseldi. Böylece bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon lira ödeneğin yüzde 10,4'ü söz konusu ayda kullanılmış oldu.

Haziranda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 155 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 762 milyon lirayı buldu. Geçen ay cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 585 milyon lira, mahalli idare payları ise 4 milyar 929 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haziranda 5 milyar 635 milyon lira sermaye gideri, 832 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 19 milyon lira oldu.

Faiz giderleri de geçen ay 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 30,3 artarak 2 milyar 204 milyon lira olarak hesaplandı.

- Vergi tahsilatı arttı

Haziranda vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 33 milyar 195 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ise yüzde 16,3 artarak 9 milyar 101 milyon liraya ulaştı. Haziranda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 517 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 253 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla haziran ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 477,7, damga vergisi yüzde 21,9, özel tüketim vergisi yüzde 13,1, gelir vergisi yüzde 16,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27,1, harçlar yüzde 3,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,6 arttı, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,7, ithalde alınan katma değer vergisi ise yüzde 1,2 azaldı.

- Ocak-haziran dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 149 milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 27 milyar 539 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde 236 milyar 661 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7 artarak 273 milyar 852 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 19,6 arttı ve 247 milyar 462 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalarak 26 milyar 390 milyon liraya geriledi.

- Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artışla 76 milyar 905 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 21 arttı ve 12 milyar 517 milyon lira olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 22,5 artarak 22 milyar 358 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, cari transferler yüzde 26,8 artışla 111 milyar 284 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 artışla 52 milyar 591 milyon liralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 7 milyar 760 milyon lira oldu. Ocak-haziran döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 251 milyon lira, mahalli idare payları ise 25 milyar 178 milyon lira olarak hesaplandı.

Ocak-haziran döneminde 15 milyar 725 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 917 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri bu dönemde 5 milyar 757 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri de bu dönemde yüzde 11,2 azalarak 26 milyar 390 milyon liraya geriledi.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 237 milyar 465 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,8 artışla 275 milyar 1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 216 milyar 553 milyon lira oldu. Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 arttı ve 47 milyar 311 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 8 milyar 292 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 844 milyon lirayı buldu.

Vergi türleri itibarıyla bu yılın ocak-haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24, kurumlar vergisi yüzde 21,5, gelir vergisi yüzde 14,9, özel tüketim vergisi yüzde 12,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 8,7, damga vergisi yüzde 12,8, harçlar yüzde 4,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,8 arttı.

AA