Advertisement

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ya da irtibatı olduğu değerlendirilen kamu personelinin görevden çıkarılması kolaylaştırıldı. Mahalli idareler personeli, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile meslekten atılıyor. Kamu personeli ise çalıştığı kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında oluşturulan kurulun teklifi ile bakan onayıyla görevden uzaklaştırılıyor.

İlk yayımlanan KHK’da yer alan düzenlemeye göre, kamu görevi bu şekilde sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmadan atama yapılacak. Söz konusu atamalar, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için gerçekleştirilecek. OHAL kararnamesi çerçevesindeki personel alımında bütçedeki sınırlamalar da uygulanmayacak.

15 Temmuz’un ardından alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 3 milyon kamu çalışanının izinleri kaldırıldı. 3 hafta aradan sonra izin yasağının sona ermesiyle memurlar yaz tatili izinlerini tekrar kullanmaya başladılar.

GÜVENLİKTE BİLE ÇALIŞAMAYACAK

Görevlerine son verilen kamu çalışanları, bir daha kamu hizmetlerinde istihdam edilemeyecek. Silah ve polis lisansları iptal edilirken, oturdukları kamu konutları ile lojmanları da 15 gün içinde tahliye etmeleri isteniyor. Bu kişiler, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak.

FETÖ ile bağlantılı bin 229 vakıf ve dernek ile 19 sendika kapatıldı. Aynı kararnameyle, 16 TV kanalı, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalının yayınına son verildi.

HAVALEYE ERTELEME

FETÖ’nin para trafiğinin önüne geçilmesi için de tedbir alındı. Daha önce, şüpheli işlem olduğunda MASAK’a bildirmeleri yeterli olan banka ve diğer yükümlüler, MASAK’a şüpheli işlemi bildirirken aynı zamanda havale ve transfer işlemlerini 7 güne kadar erteleyebilecek.

FETÖ bağlantılı şirketlerin mal kaçırmasını önlemek için OHAL süresince şirket ve kooperatiflerin iflas erteleme talebinde bulunması yasaklandı. Bu dönem boyunca mahkemeler iflas erteleme taleplerini kabul etmeyecek.

El konulan vakıf, dergi, gazete, hastane, okul binaları, Hazine’ye devredildi. Bunların, Hazine adına tapu tescilleri yapılırken, vakıf binaları da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi. Ayrıca FETÖ’cü şirketlere ait taşınmazların tapu kayıtlarına blokaj uygulandı. Bu şirketlerin malları, Maliye Bakanlığı izni olmadan satılamayacak, devredilemeyecek.

YARGIDA OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının daha hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için OHAL Kanunu çerçevesinde çıkarılan KHK’larla yargıda da önemli değişikliklere gidildi. Savcıların yetkileri genişletildi. Daha önce 4 gün olan gözaltı süresi, 30 güne çıkarıldı. Gizli veya şifreli mesajlar iletebilecekleri gerekçesiyle cumhuriyet savcısının kararıyla tutukluların nezaretçi gözetiminde yapabileceği avukat görüşmeleri sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek. Tutuklu ve avukatın birbirine verdiği belgelere el konulabilecek. Avukatların dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise savcının kararıyla kısıtlanabilecek. Gözaltındaki şüphelinin avukatı ile görüşme hakkı savcının kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilecek.

Tutuklular sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyumu tarafından ziyaret edilebilecek. Telefonla haberleşme hakkından ancak 15 günde bir, on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilecek.

 

HABERTÜRK