Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, geçen yılın haziran ayına göre 1 milyar 726 milyon dolar artarak 4 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 4.30 milyar dolardı.

On iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 416 milyon dolar oldu. Yılın ilk yarısında cari işlemler hesabı 19 milyar 61 milyon dolar açık verdi.

Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesi fazlasının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar azalarak 1 milyar 194 milyon dolara düşmesi ve ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 326 milyon dolar artarak 5 milyar 228 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Ayrıca, birincil gelir dengesi açığı 165 milyon dolar artarak 997 milyon dolara yükseldi.

Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın haziran ayında 196 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 269 milyon ABD doları net ihracat kaydedildi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 122 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 68 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 143 milyon dolar artarak 940 milyon dolar oldu.

Mayıs ayı cari açık verisi 2 milyar 863 milyon dolardan 3 milyar 171 milyar dolara revize edildi.

Net hata noksan kalemi 1,53 milyar dolar açık verdi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 267 milyon dolar azalarak 271 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 996 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında, sırasıyla 59 milyon dolar ve 68 milyon dolar net satım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet ve bankalar sırasıyla 1 milyar dolar ve 235 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde 8 milyar 889 milyon dolar tutarında net giriş oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 820 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları da 1 milyar 958 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 789 milyon dolar ve 2 milyar 129 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervler 3 milyar 681 milyon dolar arttı.

- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi

Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin haziran ayı ile ocak-haziran dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:

  (Milyon ABD Dolar) 2015 Ocak-Haziran 2016 Haziran 2016 Ocak-Haziran
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -21.886 -4.942 -19.061
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -22.407 -5.031 -19.933
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -16.834 -4.034 -15.431
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -25.424 -5.228 -20.306
  Toplam Mal İhracatı 77.348 13.562 75.409
  Toplam Mal İthalatı 102.772 18.790 95.715
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -29.744 -5.504 -23.094
1.1. İhracat 71.755 12.714 70.376
1.2. İthalat 101.499 18.218 93.470
2. Net Transit Ticaret Geliri 41 7 47
3. Parasal Olmayan Altın 4.279 269 2.741
B. HİZMETLER DENGESİ 8.590 1.194 4.875
1. İşlem Gören Mallar 35 0 -30
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -146 -33 -215
3. Taşımacılık 2.213 354 2.085
4. Seyahat 7.947 1.068 4.706
5. İnşaat Hizmetleri 141 -9 131
6. Sigorta Hizmetleri -157 -21 -143
7. Finansal Hizmetler -494 -66 -380
8. Diğer Ticari Hizmetler -813 -105 -957
9. Resmi Hizmetler -515 -73 -495
10. Diğer Hizmetler 379 79 173
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -5.573 -997 -4.502
1. Ücret Ödemeleri -170 -57 -322
2. Yatırım Geliri -5.403 -940 -4.180
2.1. Doğrudan Yatırım -2.283 -456 -1.437
2.2. Portföy Yatırımları -1.268 -68 -953
2.3. Diğer Yatırımlar -1.852 -416 -1.790
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 521 89 872
II - SERMAYE HESABI -1 0 15
III - FİNANS HESABI -13.284 -6.475 -17.415
1. Doğrudan Yatırımlar -5.197 -271 -2.270
1.1. Net Varlık Edinimi 1.923 326 1.574
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 7.120 597 3.844
2. Portföy Yatırımları 3.840 -996 -8.286
2.1. Net Varlık Edinimi 2.615 167 735
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu -1.225 1.163 9.021
3. Diğer Yatırımlar -7.379 -8.889 -15.321
3.1. Efektif ve Mevduatlar -603 -4.026 -5.982
3.1.1. Net Varlık Edinimi 8.863 -5.526 -1.107
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 9.466 -1.500 4.875
3.2. Krediler -5.943 -3.694 -7.709
3.2.1. Net Varlık Edinimi 704 75 242
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 6.647 3.769 7.951
3.3. Ticari Krediler -677 -1.155 -1.686
3.3.1. Net Varlık Edinimi -1.077 315 435
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu -400 1.470 2.121
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -156 -14 56
3.4.1. Net Varlık Edinimi 0 0 104
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 156 14 48
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar -4.548 3.681 8.462
IV - NET HATA NOKSAN 8.603 -1.533 1.631