Advertisement

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'ye yabancı sermaye çekmek için çağrı yapacaklarını belirterek, "Biz Türkiye için stratejik, kritik ve mutlaka ülkede üretilmesi gereken yüksek teknoloji gerektiren şu alanda yatırım yapılmasını istiyoruz. Yatırım yapmak ve şu şartları taşıyanlar başvursun' diyeceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının görüşülmesine devam ediliyor.

Tasarı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, Türkiye'nin önemli temel sorunlarından birisinin yeterli düzeyde yatırım almaması olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki tasarruf oranı yüzde 30 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 15 civarında olduğunu belirten Elvan, Türkiye'nin tasarruf oranlarını artırarak yatırımlarını da artırabileceğini vurguladı. Elvan, "BES gibi bireysel emeklilik sistemi bir nebze de olsa katkı sağlayacak ama sorunu temelden çözecek bir tedbir değil ve bunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Bakan Elvan, dünyada geçen yıl 1,8 trilyon dolarlık yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiğini, Türkiye'nin bundaki payının ise sadece yüzde 1 olduğunu belirterek, "Eğer biz 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak yabancı yatırımlarını artırmak zorundayız." diye konuştu.

- "Standart teşvik mekanizmamız var"

Türkiye'nin ithalatının, ihracatının çok üstünde olduğunu belirten Elvan, "Belirli ürünlerin Türkiye'de üretimi ya yok ya da çok az. Stratejik sektörlere yatırımcı çekemiyoruz. Standart bir teşvik mekanizmamız, sistemimiz var ancak bu sistem, bizim gerçek anlamda ihtiyacımızı çözebilecek düzeyde değil." sözlerini kullandı.

Lütfi Elvan, Türkiye'nin bazı alanlarda yeterli üretim ve teknik altyapıya sahip olmadığını, birçok ürünü ithal ettiğini söyledi.

- "Gelişmiş ülkelerdeki esnek teşvik mevzuatına sahip olsaydık..."

Bir otomotiv firmasının 5-6 yıl önce Türkiye'ye birkaç milyar dolarlık yatırım yapmak istediğini, ancak standart teşvik mekanizması dışına çıkılamaması nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçtiğini ve Çek Cumhuriyetine yatırım yaptığını ifade eden Elvan, "Biz gelişmiş ülkelerdeki esnek teşvik mevzuatına sahip olsaydık, bu yatırımı Türkiye'de yaptırabilirdik." dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Güney Kore, Singapur, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Malezya, Almanya, Polonya ve Finlandiya gibi ülkelerde daha esnek teşvik sistemlerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yabancı sermaye çekmek için neler yapılması gerektiğini anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olan alanlarda müzakere yoluyla Türkiye'de yatırım yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Peki bu nasıl ve ne şekilde olacak? Kullanılacak yöntemlerden birisi, çağrı yöntemi olacak. Diyeceğiz ki 'biz Türkiye için stratejik, kritik ve mutlaka ülkede üretilmesi gereken yüksek teknoloji gerektiren şu alanda yatırım yapılmasını istiyoruz. Yatırım yapmak ve şu şu şartları taşıyanlar başvursun.' Çağrı yapacağız. Yurt dışından ve yurt içinden firmalar başvurularını yapacaklar. Bu firmalarla teker teker müzakere edilerek, en çok katkıyı sağlayacak olan firma tespit edilecek, etki analizi yapılacak, ülkemize nasıl bir kaynak sağladığına bakılacak; bunlar ortaya konulacak.

İkinci bir yöntem, diyelim Cumhurbaşkanı, Başbakan veya bir bakan bir ülkeye ziyarete gitti, orada hükümet yetkilileri ve iş dünyası ile görüştü, onlardan çok cazip bir yatırım teklifi geldi, 'biz şu alanda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz' dediler. Böyle bir durum olması halinde ülkeye davet edeceğiz."

- "Yabancı yatırım için esnek modeli getirmek istiyoruz"

Bakan Elvan, yabancı yatırım taleplerinin Ekonomi Bakanlığında değerlendirileceğini, Ekonomik ve Koordinasyon Kurulu ile Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini ve alınacak kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Elvan, "Yabancı yatırımı ülkeye getirmek için, dünyada uygulanan esnek modeli getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sıkıntılı olduğu alanlardan birisinin de ileri teknoloji ürünlerinin üretim oranının düşüklüğü olduğunu söyledi.

Şu anda ileri teknoloji yatırımlarının toplam teşvik belgeleri içindeki payının yüzde 8,8'e kadar yükseldiğini ifade eden Elvan, bu oranın 2013'te yüzde 3 olduğunu vurguladı.

Lütfi Elvan, teşvik belgelerinin yüzde 26'sının orta ve yüksek teknoloji içerdiğini söyledi.

Bugünkü müzakerelerde beş maddesi kabul edilen tasarının komisyondaki görüşmeleri sürüyor.

 

AA