Advertisement

Küresel merkez bankaları, ABD hazine tahvilleri için en güvenilir talep kaynaklarından biri olmuştur. Fakat bu günlerde yabancı merkez bankaları, dünyanın en önemli tahvil piyasası için ilave bir endişe kaynağı oluyor.

Çin ve Japonya gibi alıcılar, Fed'in resmi verilerine göre hazine tahvillerindeki payını ardı ardına üç çeyrekte azaltarak, kaydedilen en istikrarlı geri çekilmeyi gerçekleştirdiler. Düşüş geçtiğimiz üç ay içerisinde hız kazandı.

Londra'da M&G Investments'dan Jim Leaviss gibi isimler için bu durum endişe verici. Tahvil talebindeki geri çekilmenin devam etmesi, Leaviss'e göre kimilerine göre halihazırda çok pahalı olan piyasada sert kayıplara neden olabilir. Fakat belki de en önemlisi, ABD'nin finansmanı açısından sonuçları. ABD'de kamu borç yükünün gelecek 10 yılda 10 trilyon olacak olması nedeniyle, yabancı talep borçlanma maliyetleri açısından kilit öneme sahip olacak.

Leaviss, merkez bankaları kaynaklı satış baskısının “ göz önünde bulundurulması gereken birşey” olduğunu belirtti. Leaviss, “Bu, Fed, tüm hepsi düşük faiz ortamının sonuna yaklaştığımız anlamına geliyor” dedi.

Leaviss, müşterilerini yüksek faizlerden korumak amacıyla uzun vadeli hazine tahvillerinde pozisyon azaltırken, kısa vadeli tahvillere yöneliyor.

Yurtdışı yatırımcılar, küresel finans krizinin ardından ABD'nin borcunu finanse etmede kilit bir rol oynamıştır. 2008 yılından bu yana yabancılar hazine tahvillerindelki yatırımlarını iki katına çıkardılar ve şu anda yaklaşık 6.25 trilyon dolarlık hazine tahvili tutuyorlar.