Advertisement
Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 3 milyar 955,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 9,08, bileşik faiz yüzde 9,28 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 167,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 420 milyon lira, net satış 1 milyar 426,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 5 milyar 721 milyon lira teklif geldi ve net 858,1 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede, 6 yıl (2030 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede, dönemsel ortalama bileşik faiz yüzde 5,54 oldu. 2 milyar 267,8 milyon liralık nominal teklifin geldiği ihalede, 420 milyon liralık nominal satış, 432,3 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 163 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 10 milyar 505 milyon liralık teklifin ise 525,3 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya iki ihalede toplam 3 milyar 955,6 milyon lira borçlandı.

AA