Advertisement

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ana ticaret bölgelerindeki zayıf büyüme ve artan korumacılığa dikkat çekerken, küresel ticaretin bu yıl küresel finansal krizden bu yana en düşük hızda büyüyeceğini tahmin etti.

Cenevre merkezli DTÖ, dünya ticaretinin 2016'da yüzde 1.7 büyüyeceğini tahmin ediyor. DTÖ, Nisan'da yüzde 2.8 büyüme olacağını tahmin ediyordu. DTÖ, dünya reel GSYİH'sinin 2016'da yüzde 2.2 büyürken, 2009'dan bu yana en zayıf performansın kaydedileceğini tahmin ediyor.

DTÖ, daha da kaygı verici olarak, dünya ticaretinin önümüzdeki yıl da toparlanamayacağını öngörerek, 2017 için daha önce yüzde 1.8 ila 3.6 seviyesindeki büyüme beklentisini yüzde 1.8 ila 3.1 seviyesine çekti. DTÖ, küreselleşmenin etkisiyle artan ihtiyatlılık nedeniyle, hükümetler ve otoritelerin daha içerici bir ticaret ilişkilerini desteklemek için daha fazla şey yapması gerektiğini söyledi.

DTÖ Genel Müdürü Roberto Azevedo açıklamasında, "Ticaret büyümesindeki sert yavaşlama ciddi ve bir uyarı ikazı olarak görülmeli. Geçmişteki hataları görme ve açık ticaret ilişkilerini benimseme vakti, ki bu da ekonomik büyümeyi destekleyecektir" dedi.

DTÖ'nün beklentilerindeki revizyon, dünya ticaret hacminde ilk çeyrekte beklenenden kötü daralma ve ikinci çeyrekte Brezilya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin baskı altında kalmasıyla gelen beklenenden daha düşük büyümeyi takip etti. DTÖ'ye göre, Kuzey Amerika da hayal kırıklığı yaratarak, 2014-2015 yıllarına göre gerileme kaydetti.