Advertisement

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumların karı 2016 yılının ilk yarısında yüzde 20 azalarak 246 milyon TL'ye geriledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) Gösterge yayınında aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin 2016 ilk yarı verileri paylaşıldı.

Buna göre aracı kurumların net dönem karı, artan giderlere bağlı olarak yüzde 20 gerileyerek 246 milyon TL’ye indi. Aynı dönemde, portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 111 milyar TL’ye çıktı.

Rapora göre pay piyasasında işlem hacmi önceki döneme göre değişmezken, kaldıraçlı işlemlerdeki artışın devam etmesi dikkati çekti. Pay piyasasında gerçekleştirilen 1,1 trilyon TL'lik işlem hacminde internet kanalının payı yüzde 29’a çıkarken, yatırımcı bazında ise yurt dışı yatırımcıların payı 2015 yılının ilk yarısına göre 3 puan yükselerek yüzde 25 oldu.

2016 yılının ilk yarısında işlem yapan 58 aracı kurum ve 2 banka vadeli işlemlerde 609 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşırken, bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış kaydetti.

Kaldıraçlı işlem (foreks) hacminde hızlı artış devam ederken, müşterilerle yapılan işlemler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 yükselerek 5,5 trilyon TL’ye ulaştı.

Özel sektör borçlanma aracı ihraçları sürdü

Raporda, son yıllarda ivme kazanan özel sektör borçlanma aracı ihraçlarının 2016’da artmaya devam ettiği ve aracı kurumların 2016’nın ilk yarısında gerçekleştirdiği ihraç sayısının 353'e ulaştığı vurgulanırken, pay senetleri tarafında ise 2016’nın ilk yarısında aracı kurumlar tarafından iki tane halka arz gerçekleştirildiği kaydedildi.

Haziran 2016 sonunda aracı kurumların toplam varlıkları, artan takas alacakları ve mevduat bakiyesi dolayısıyla, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyüyerek 19 milyar TL'ye çıkarken, sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri yüzde 13 artarak yılın ilk yarısı itibarıyla 760 milyon TL’ye ulaştı. Bu gelirlerin 331 milyon TL’sini pay senedi işlemleri oluştururken, kaldıraçlı işlemlerden 310 milyon TL gelir elde edildi.

Toplam giderlerin ise personel giderleri ile pazarlama-satış giderlerindeki artışın etkisiyle yüzde 20 artarak 971 milyon TL’ye yükseldiği ve giderlerin yaklaşık yarısının personel giderlerinden oluştuğu görüldü.

Yılın ilk yarısında 70 kurumdan 44’ü kar ederken 26’sı zarar etti. Rapora göre emeklilik fonlarındaki büyüme ile portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü yılın ilk altı ayında 9 milyar TL artarak 2016 Haziran sonu itibariyle 111 milyar TL oldu.

Portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları Haziran 2016 sonunda 488 milyon TL, özsermayesi ise 446 milyon TL oldu. Yılın ilk yarısında portföy yönetim şirketlerinin portföy yönetim faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri artan portföy büyüklüğüne paralel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 158 milyon TL’ye çıktı. Portföy yönetim şirketleri yatırım fonu yönetiminden 100 milyon TL, emeklilik yatırım fonlarının yönetiminden 45 milyon TL’lik gelir elde etti.

Raporda, yıllık yatırım fonu yönetim ücreti oranı yüzde 0,47 (onbinde 47), emeklilik yatırım fonu yönetim ücreti oranı ise yüzde 0,20 (onbinde 20) olarak hesaplandığı, ancak bu oranın yatırımcılardan tahsil edilen değil, portföy yönetim şirketlerine kalan pay olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

AA