Advertisement

İş Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nde Genel Müdürlüğüne getirildi.

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2016 tarihinde aldığı karar çerçevesinde Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlhami Koç, 14 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nde görevlendirilmiştir."

Anadolu Anonim Türk Sigorta ise KAP'a şu açıklamayı yaptı:

"Şirketimizin 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür Sayın Musa Ülken'in 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle emekli olmak suretiyle Şirketimizden ayrılma talebi uygun bulunmuş, anılan tarihte haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürlük görevine 14 Kasım 2016 tarihi itibarı ile Sayın İlhami Koç'un atanması uygun görülmüş, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda, I.derece imza yetkisiyle göreve başlamasına karar verilmiştir."