Advertisement

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) geçen yıl düzenlediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerden yüzde 57,7si ilk üç tercihine yerleşti.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2015-2016 TEOG yerleştirme sonuçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi raporu hazırlandı.

Rapora göre, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında TEOG kapsamındaki ortak sınavlar sonucunda, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı hesaplanan 1 milyon 149 bin 489 öğrenciden, 956 bin 122si tercih ettikleri okullara yerleşirken, yerleştirmeye esas puanları (YEP) ortalaması 304,38 oldu. Tercihlerine yerleşen 956 bin 122 öğrenciye ilişkin YEP ortalaması ise 318,98 olarak belirlendi.

YEP ortalamaları coğrafi bölgeler açısından incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip bölge İç Anadolu Bölgesi, en düşük ortalamaya sahip bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak tespit edildi.

Öğrencilerin mezun oldukları okul türü açısından YEP ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın özel okullarda olduğu, bu okulları sırasıyla imam hatip okulları, genel ortaokullar ve yatılı bölge okullarının takip ettiği görüldü.

Tüm öğrenciler bazında değerlendirme yapıldığında yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek ortalamanın fen liselerinde olduğu, bunu sırasıyla sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin takip ettiği ortaya çıktı.

Yüzde 2lik dilimdeki öğrenciler fen lisesini seçti

Geçen yıl düzenlenen TEOGun yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerden yüzde 57,7si ilk üç tercihine yerleşti. İlk üç tercihine yerleşme oranında en yüksek il Sinop oldu. Bu kenti, Gümüşhane, Bayburt ve Nevşehir takip etti. İlk üç tercihine yerleşme oranının en düşük olduğu il ise İstanbul olarak belirlendi.

YEPe göre yüzde 2lik dilime giren öğrencilerden ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 83,3 olurken, yüzde 2lik dilime giren imam-hatip ortaokullarından mezun öğrencilerin tamamına yakını tercihlerini devlet okullarından yana kullandı. Bu öğrencilerin yüzde 44,8i fen liselerini, yüzde 40,06sı imam hatip liselerini tercih etti.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk yüzde 2lik dilimde bulunan ve tercih ettikleri okullara yerleşen öğrencilerin yüzde 62,6sı fen liselerine, yüzde 34,6sı Anadolu liselerine, yüzde 2,7si Anadolu imam hatip liselerine yerleşti.

Sosyal bilimler liselerine yerleşme oranının yüzde 0,1 olması dikkati çekti. Buradan ilköğretim kurumlarından mezun olan en başarılı öğrencilerin sosyal bilimler liseleri yerine çoğunlukla fen liselerini tercih ettikleri ortaya çıktı. Türkiye genelindeki fen liselerine ilişkin YEP ortalamaları (469,88) ile sosyal bilimler liselerindeki YEP ortalamaları (410,43) karşılaştırıldığında aradaki farkın bu bulguyu destekler nitelikte olduğu belirlendi.

Sosyal bilimler liseleri, tüm öğrenciler bazında, YEP ortalamaları açısından fen liselerinin ardından ikinci sırada yer almasına rağmen ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk yüzde 2lik dilimde bulunan öğrencilerin sadece yüzde 0,1i sosyal bilimler liselerine yerleşti. Buradan ilköğretim kurumlarından mezun olan en başarılı öğrencilerin sosyal bilimler liseleri yerine çoğunlukla fen liselerini tercih ettikleri görüldü.

Yüzde 96sı bulundukları bölgelerdeki okullara gidiyor

Öğrenci hareketliliği incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık yüzde 96sının bulundukları bölgelerde ortaöğretime devam ettikleri ortaya çıktı.

Öğrenci hareketliliği bölgeler bazında incelendiğinde, ilköğretimden mezun olduğu bölgede ortaöğretime devam eden öğrenci oranının (kalma oranının) en fazla olduğu bölge Marmara, en düşük olduğu bölge ise Doğu Anadolu oldu.

Öğrenci hareketliliği iller bazında incelendiğinde ise kalma oranının en yüksek olduğu ilin Ankara, en düşük olduğu ilin ise Tunceli olduğu göze çarptı.

YEPe göre 300 ve üzeri puan alan ve yerleştiği okulun taban puanından (50-450) fazla puan alan öğrencilerin tercih eğilimlerine bakıldığında, bu öğrencilerin fazla puan almalarına rağmen Anadolu meslek ve Anadolu imam-hatip liselerini tercih ettikleri gözlemlendi.

İlgili veriler incelendiğinde, öğrencilerin Akdeniz Bölgesinde en fazla Anadolu meslek programlarına, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Anadolu imam hatip liselerine gittikleri görüldü.

Ege Bölgesinde çok programlı liseler kapsamındaki Anadolu liselerine, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, İç Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, Karadeniz Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, Marmara Bölgesinde ise Anadolu meslek programlarına öğrencilerin yerleştikleri ortaya çıktı.

Tam puan alan öğrencilerin tercih ettiği liseler

TEOGda 500 tam puan alan öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk sıradaki devlet liselerinin sırasıyla Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Ankara Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi olduğu belirlendi.

Özel eğitim öğrencileri

2015-2016 eğitim öğretim yılında TEOG kapsamında yapılan ortak sınavlara 6 bin 129 özel eğitim öğrencisi katıldı. Bu öğrencilerin 761ine özel öğrenme güçlüğü, 215’ine dikkat eksikliği ve hiperaktivite, 77’sine yaygın gelişimsel bozukluk, 39’una dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin yanında özel öğrenme güçlüğü, 33’üne özel öğrenme güçlüğünün yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konuldu.

Ruhsal ve duygusal bozukluk tanısı konulan ve özel öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencinin 450-500 puan aralığında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konulan 10 öğrencinin 450-500 puan aralığında başarı gösterdiği ortaya çıktı.

AA