Advertisement

Euro Bölgesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artarken, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,7 yükseliş gösterdi. Yıllık GSYH artışı öncü veride yüzde 1,6 olarak açıklanmıştı.

Açıklanan veriler, 28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 0,4, 2015’in üçüncü çeyreğine göre de yüzde 1,9 yükseldiğini ortaya koydu. AB’ye ilişkin yıllık GSYH artışı öncü veride yüzde 1,8 olarak açıklanmıştı.

-En yüksek büyüme Hırvatistan’da

Verinin mevcut olduğu AB üyesi ülkeler arasında, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla en yüksek büyüme yüzde 1,7 ile Hırvatistan’da belirlendi. Bunu yüzde 0,8’le Yunanistan ve Portekiz izlerken, en düşük büyüme yüzde 0,1’le Litvanya’da kaydedildi.

Almanya ekonomisi ise yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü. Bu dönemde Fransa yüzde 0,2, İspanya yüzde 0,7, İtalya yüzde 0,3 ve Birleşik Krallık yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Almanya yüzde 1,7, Fransa yüzde 1,1, İspanya yüzde 3,2, İtalya yüzde 1, Fransa yüzde 1,1, Birleşik Krallık yüzde 2,3 ve Yunanistan yüzde 1,8’lik büyüme performansı gösterdi.

-Hane halkının nihai tüketim harcamaları olumlu katkı yaptı

Yılın 3. çeyreğinde büyümenin ana bileşenlerine ve büyümeye katkı sağlayan etkenlere bakıldığında, hane halkının nihai tüketim harcamaları Tek Para Birliğinde yüzde 0,3 ve AB’de yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde, her iki bölgenin de ihracatı yüzde 0,1 arttı. Euro Bölgesinin ithalatı yüzde 0,2 artarken, AB’nin ithalatı yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Hane halkının nihai tüketim harcamaları hem Euro Bölgesinde hem de AB’de büyümeye olumlu katkı yaptı. Gayri safi sabit sermaye oluşumunun büyümeye katkısı ise her iki bölgede de etkisiz oldu.

Dış dengenin büyümeye katkısı Euro Bölgesinde olumsuz, AB’de nötr gerçekleşti. Stoklardaki değişiklikler ise Euro Bölgesindeki büyümeyi olumlu etkiledi ancak stoklardaki değişiklikler, AB’nin büyümesine olumlu veya olumsuz bir katkı sağlamadı.