Advertisement

İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), geçen yıla ve bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin cari açık verilerinde hata yapıldığını açıklayarak düzeltme yayımladı.

ONS’den yapılan açıklamada İngiltere’nin geçen seneye ve bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin cari açık verilerinde işlem hatası yapıldığı belirtildi.

Kurum düzeltmeler kapsamında İngiltere’nin 2015 yılındaki cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 5,4’ten 5,0’e revize edildiğini bildirdi.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki cari açığın GSYH’ye olan payı ise yüzde 5,9’dan yüzde 5,4’e revize edildi. ONS, düzeltmelerin ülkenin GSYH’sinde herhangi bir düzeltmeye gitmeyi gerektirmediğini açıkladı.

AA