Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ulusal Hesaplar Sistemi'nin Avrupa Hesaplar Sistemi'ne geçiş çalışmaları ve yeni sisteme uygun 2016 yılı 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hakkında 12 Aralık'ta bilgilendirme toplantısı yapılacak.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, kurumun temel görevlerinden birinin, ülke ekonomisinin hacmini uluslararası platformda karşılaştırılabilirliğini sağlayacak şekilde ölçmek olduğu belirtildi.

Hesaplama yöntemlerinde ve veri kaynaklarında yapılan düzenlemelere bağlı olarak tahminlerin revize edilmesi ihtiyacı doğduğuna işaret edilen açıklamada, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde dünya genelinde 5-7 yılda bir yapılan ana revizyonların, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan yeni koşullar doğrultusunda, hesaplamalara ilişkin kapsam veya yöntem değişikliğine gidilmesiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Konuya ilişkin son düzenlemelerin, Ulusal Hesaplar Sistemi ve Avrupa Hesaplar Sistemi olduğu ifade edilen açıklamada, tüm ülkelerin bu ana revizyon çalışmasını, metodolojik değişiklikleri sisteme entegre etmenin yanı sıra yeni veya güncellenmiş veri kaynaklarının entegrasyonunu sağlayarak, istatistiki iyileştirmenin yapılabilmesi için bir fırsat olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda 2013 yılında geniş çaplı bir alan uygulamasıyla 2012 yılı için arz kullanım anketi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası standartlara uyumun yanı sıra 1998 baz yılından günümüze gerçekleşen yapısal değişimlerin makro ekonomik büyüklüklere yansıtılma ihtiyacı, bilgi altyapısında yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, daha hızlı ve daha detaylı makro ekonomik göstergeler üretilmesine yönelik gerçekleştirilen iyileştirmelerin yansıtılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

- GSYH verilerinde revizyon

Açıklamada, bu kapsamda 12 Aralık'ta 3. Çeyrek GSYH haber bülteni ile birlikte yayımlanacak olan Ulusal Hesaplar Sistemine ilişkin, "2012 arz/kullanım ve girdi/çıktı tabloları", "Bağımsız yıllık GSYH tahmini", "Çeyreklik GSYH tahminleri", "Gelir yöntemiyle GSYH", "Bölgesel hesaplar" ve "Kurumsal sektör hesapları"na yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Bugüne kadar 4 dönem GSYH tahminlerinin toplamı olarak hesaplanan yıllık GSYH'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlardan elde edilen çeşitli bilgiler kullanılarak doğrudan hesaplanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, üretim ve harcama yöntemiyle çeyreklik GSYH hesaplarında belirtilen çalışmaların hesaplara yansıtıldığı, idari kayıtların sisteme entegre edildiği ve baz yılının değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda geçmiş yıllar revize edilmiştir. GSYH tahminleri ile yıllık tahminler arasındaki tutarlılıkların sağlanması, böylece bir yılın dört çeyrek tahmininden elde edilen yıllık GSYH değeri ile bağımsız yıllık hesapla tahmin edilen GSYH arasında daha anlamlı revizyon yaratan veri setlerine, gösterge ve yöntemlerine dayalı bir sistem kurulmuştur." bilgisi verildi.

Gelir yöntemiyle GSYH tahmini çalışmalarının da söz konusu sınıflamaya göre tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Bölgesel GSYH için GİB ve SGK verilerinin mevcut veri setlerine eklenerek hesaplamaların güncellendiği belirtildi.

Ana revizyon çalışmasının en önemli çıktılarından birisinin de ekonominin temel aktörlerinin sistem içindeki yerini belirleyen kurumsal sektör hesapları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mali olmayan şirketler, mali şirketler, genel devlet, hanehalkları ve hanehalklarına hizmet eden kar amacı olmayan kurumların oluşturduğu kurumsal sektör detayında, üretim hesabından başlayıp, yurt içi üretim, işletme artığı, karma gelir, ulusal gelir, girişimci geliri, harcanabilir gelir, tasarruf ve borç verme/borç alma kalemlerinin hesaplanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır."

Açıklamada, Ulusal Hesaplar Sistemi'nin Avrupa Hesaplar Sistemi'ne geçiş çalışmaları ve yeni sisteme uygun 2016 yılı 3. çeyrek GSYH istatistikleri hakkında 12 Aralık'ta bilgilendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.