Advertisement

Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) revizyon uygulamasına ilişkin, "Son revizyon çalışmalarıyla ulusal hesapların ölçümlerinin Birleşmiş Milletler (BM) ve AB standartlarına yakınsaması, kayıt dışı ve gözlenemeyen ekonomik alanların üretim hacimlerinin tahmininin rasyonelliğini artırmıştır." açıklamasını yaptı.

Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada, son revizyon çalışmalarıyla ulusal hesapların ölçümlerinin BM ve AB standartlarına yakınsamasının, kayıt dışı ve gözlenemeyen ekonomik alanların üretim hacimlerinin tahmininin rasyonelliğini artırdığını ifade etti.

Revizyon sonrası kişisel gelirde ortaya çıkan artışın önemli kısmının istatistiksel ölçüm farklılığından kaynaklandığına işaret eden Ökmen, "Bununla beraber artışın belirli bir kısmı, esasen bu güne kadar gözlenememiş alanların yarattığı hacimlerin hesaplamalara yansımasıyla oluşmuş reel artıştır. Sabit değerin hesaplanabilmesi için 2009'un baz yıl olarak seçilmesi, istatistiksel açıdan en anlamsız yıl olmuştur. 2009 yılı verilerine dayanılarak hesaplanan ekonomik büyüklüklerin hacimsel olarak yüksek gerçekleşmesine yol açmaktadır." değerlendirmelerini yaptı.

AA