Advertisement

Bankaların kredilerini canlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaların bazı kredilerde genel karşılıkları düşüren ve bazı kredilerde yeniden yapılandırmaya imkan veren yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Uzmanlar yönetmelikte yapılan değişiklik ile bankaların kredi arzının artacağını ve kredi maliyetlerinin azalacağını
belirtiyorlar. Taslak hali iki hafta önce yayınlanan yönetmeliğin bugünden itibaren yürürlüğe giren ve 2017 sonuna kadar geçerli geçici maddesi bankaların birinci grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi ticari kredileri için ayrılan genel karşılıkları yüzde 0.5 ve yüzde 0.1'e düşürüyor.

Yönetmelikte aynı zamanda birinci grupta izlenen küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) kredileri, Döviz kazandırıcı
faaliyetler için kullandırılan krediler ve büyük ölçekli kamu ihalelerinin finansmanında kullanılmak üzere oluşturulan
sendikasyon kredilerinin toplamı için için genel karşılıkları sıfır olarak belirlendi.

Bu iki tip dışında birinci grupta izlenen nakdi krediler için ise yüzde 1, gayrinakdi krediler için yüzde 0.2 düşürüldü.
Yönetmelik ayrıca donuk alacak olarak sınıflandırılan krediler ile birinci ve ikinci yeniden yapılandırmada ödemesi
gecikmiş kredilerin 2017 sonuna kadar yeniden yapılandırılmasına imkan veriyor.