Advertisement

Yeni yılda uygulanacak maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları hesabındaki artış oranları ile tütün fonu tutarları belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Damga Vergisi Kanunu'nda yer alan emtia senetleri, mukavelenameler, kefalet, makbuzlar, vergi beyannameleri, teminat ve rehin senetleri, tahkimname ve sulhnamelerin de aralarında olduğu bazı kağıtlar için 2016'da uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 artırıldı.

Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden alınacak fon, ton başına 600 dolardan 300 dolara düşürüldü.

Ayrıca, 2016'da uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 artırılırken, 2017 yılı bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin hesabında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak tespit edildi.

AA