Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75 seviyesinde belirlendi.


Ayrıca, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen söz konusu oran ve tutar, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.