Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin "Finansal İstikrar Raporu" yayınlandı.

Rapora göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 8 trilyon 554 milyar TL,
yükümlülükleri ise 9 trilyon 488 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece finansal varlık ve
yükümlülüklerin farkından oluşan net finansal değer 935 milyar TL düzeyine ulaştı. Genel ekonomi net borçlu pozisyonunu sürdürdü.

Toplam ekonominin finansmanı, büyük ölçüde dünyanın geri kalanı (yurt dışı) ve hane halkı tarafından sağlandı.

Veri dönemi boyunca, hane halkı ve dünyanın geri kalanı finansal fazla verirken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim finansal açık verdi. Diğer taraftan, finansal kuruluşlar ile sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının net finansal değeri, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle dengedeki pozisyonu korundu ve yatay bir seyir izledi.

Sektörler itibarıyla finansal varlık ve yükümlülükler incelendiğinde; finansal olmayan
kuruluşların hem varlık hem yükümlülük tarafında geleneksel olarak en büyük sektör olduğu
görüldü. Finansal araç dağılımında ise hem varlık hem yükümlülük tarafında
diğer alacaklar ve krediler en ağırlıklı araçlar olarak gözlendi.

Akım veriler incelendiğinde; 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, tüm sektörlerde işlem kaynaklı
akımlarda artış, değerleme kaynaklı akımlarda ise dünyanın geri kalanı, genel yönetim ve finansal olmayan kuruluşlarda azalış gözlendi.

İşlem kaynaklı akımların değerleme kaynaklı akımlardan büyük olması sonucunda, dünyanın geri kalanı hariç tüm
sektörler için pozitif net akım gerçekleşti. En yüksek net akım, varlık artışı olarak finansal
kuruluşlarca kaydedildi. Büyük kısmı varlıklardaki değerleme artışından
kaynaklandı. Dünyanın geri kalanında görülen negatif net akım ise net değerleme işlemlerindeki azalışa bağlı oldu.