Advertisement

Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler 2016 Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 9,94 düzeyinde yükseltildi.

31 Ocak 2018'e kadar uygulanacak eşik değerler, 1 milyon 73 bin lira ile 39 milyon 362 bin 920 lira arasında, parasal limitler ve tutarlar ise 3 bin 707 lira ile 18 milyon 541 bin 351 lira arasında değişiyor.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31/01/2017 tarihine kadar uygulanan
eşik değerler ile parasal limitler
ve tutarlar

01/02/2017-31/01/2018 döneminde
uygulanacak eşik değerler ile
parasal limitler ve tutarlar

Eşik değerler

Eşik değerler

Madde 8 (İhaleye katılım kuralları)

TL

TL

976.465

1.073.525

1.627.445

1.789.213

35.804.003

39.362.920

 

Parasal limitler ve tutarlar

Parasal limitler ve tutarlar

Madde 3 (g) (İstisnalar)

TL

TL

8.168.201

8.980.120

Madde 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan)

106.531

117.120

213.072

234.251

1.775.686

1.952.189

Madde 21 (f) (Pazarlık usulü)

177.556

195.205

Madde 22 (d) (Doğrudan temin)

53.261

58.555

17.744

19.507

Madde 53 (j)/1 (Kurumun gelirleri)

355.126

390.425

Madde 53 (j)/2 (Kurumun gelirleri)

562.165

618.044

3.372

3.707

2.248.663

2.472.180

6.745

7.415

16.864.973

18.541.351

10.118

11.123

13.491

14.832

Madde 62 (h) (İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar)

197.091

216.681