Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve kuruluşlar, GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirlerini" açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 2,4 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 9,5 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 672,6 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 3,2 milyar lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 32 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2016 yılı ilk çeyreğinde 967 milyon 319 bin lira, 2'inci çeyreğinde 11 milyar 765 milyon 392 bin lira, 3'üncü çeyreğinde 1 milyar 870 milyon 378 bin lira ve son çeyreğinde ise 1 milyar 339 milyon 306 bin lira oldu.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2016 sonu itibarıyla 15 milyar 942 milyon 396 bin lirayı buldu.

AA