Advertisement

Varlık Fonu’nda BES’in de kaynak olacağı net ifade edilmemesine rağmen kanun gerekçesinin 3 ayrı yerinde bu fonların kullanılacağı belirtiliyor. “Verilen teşvikler ile büyüyen bir fon pazarı bulunmaktadır” denilerek BES fonlarının sistemin başarısı için değerlendirileceğine işaret ediliyor.

Varlık Fonu’nda üst düzey ekonomi yetkililerinin söylemlerinin tersine kanun gerekçesinin üç ayrı yerinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının kullanılacağına işaret ediliyor. Fon’un kuruluş gerekçesinde Varlık Fonu’nun kamu kaynakları ve çeşitli fonlardan aktarmalarla oluşturulacağı daha sonra kendi kaynaklarını oluşturacağı ifade ediliyor. Şimdiye kadar Savunma Sanayii Fonu’ndan kaynak aktarımı yapılan fona en az bir fondan daha kaynak aktarılacak. İlk akla gelenler ise İşsizlik Sigortası ve BES fonları. Varlık Fonu’nda BES ve otomatik BES fonlarına işeret edilen en net bölüm kamu otoritesi olarak oldukça büyük ve çeşitli varlık portföyüne sahip olduğu belirtildikten sonra ‘Ayrıca verilen teşvikler ile büyüyen bir fon pazarı bulunmaktadır’ denilerek BES fonlarının sistemin başarısı için kullanılabileceği kaydediliyor.

YURTDIŞI ÖRNEĞİ BES ÜZERİNDEN

BES’e açık açık işeret edilen bir başka bölüm ulusal varlık fonlarının dünyadaki örnekleriyle varılan sonuç. Bu sonuca göre yurtdışında BES fonlarında biriken kaynak varlık fonu aracılığı ile ekonomiye kazandırılıyor. Kamusal fonlar ile BES fonları konsolide edilerek uzun vadeli yatırım stratejilerinde kullanılıyor ve böylece büyümeye katkı sağlanıyor. Merkez Bankası ile de koordinasyon sağlanarak finansal istikrar gözetiliyor. Ayrıca kamunun fazla fonlarının bankalardan ve diğer alanlardan çekilip uzun vadeli projeleri destekleyeceği belirtilerek finansal sistemde köklü değişimin önünün açılması hedefleniyor.

BANKALARIN HÂKİM ROLÜNE FREN

Gerekçede Fon’un çarpan etkisi ile sadece Kanal İstanbul gibi mega yatırımları değil aynı zamanda sermaye piyasalarını da besleyerek bankacılık sisteminin finans sistemindeki hâkim rolünün önüne geçilmesi amacı da fonun başat amaçlarından biri olarak ortaya konuluyor. Altapı ve gayrimenkul fonları ile katılım bankacılığına uygun sertifikaların kullanılmasının yaygınlaşması mevcut bankacılık sisteminin egemenliğine dur diyecek.

SALDIRILARIN DEFEDILMESINE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Varlık Fonu’nun yaratacağı imkânların, savunma sanayii yatırımları, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacağını anlattı. Canikli, “Piyasaların aşırı dalgalandığı, spekülatif işlemlerin, ekonomik sabotaj ve saldırıların yoğunlaştığı dönemlerde piyasaların sakinleştirilmesine ve saldırıların defedilmesine büyük katkı sağlayacak” dedi. Canikli, fona yönelik eleştiride bulunanlara, “Maliye politikasını, faiz batağına saplanmış devlet bütçesini, içerideki ve dışarıdaki para babalarına peşkeş çekmek süreci olarak yürütenlerin bizi anlamalarını beklemiyoruz” diye yanıt verdi.

 EKONOMİYE HER YIL NE KADAR KATKI HESAPLANDI?

Fon’un 10 yılda milli geliri 1.5 puan artıracağı hesaplanmış.

Bu da milli gelire 35 milyar liralık katkı demek.

BES katılımcı sayısı 6.7 milyon kişi

Katılımcıların fon tutarı 55.3 milyar TL

Devlet katkısı 7.4 milyar TL

 VERGİ İNDİRİMİNE 1 MİLYON SINIRI

Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldığı televizyon programında, vergi borcunu zamanında ödeyen mükelleflere getirilecek yüzde 5 indirime parasal tavan konulduğunu belirterek, “Şu anda üzerinde çalıştığımız rakam 1 milyon lira” diye konuştu.

 Rahim Ak / Gazete Habertürk