Advertisement

"Adalet Bakanlığı Personel Eği̇ti̇m Merkezleri̇ ve Eği̇ti̇m Kurulunun Kuruluş ve Görevleri̇ i̇le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikteki "eğitim merkezlerinde" ifadesi "başkanlık ve eğitim merkezlerince", "uzman psikolog" ise "psikolog" olarak değiştirildi.

Eğitim Kurulu; Bakanın başkanlığında Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Personel Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Başkan, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye, Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Türkiye'deki üniversitelerin eğitim bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az 15 yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üyeden oluşacak.

Seçimle gelen üyelerin görev süresi 4 yıl olacak, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilecek. Seçimle gelen üyelerin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yeni seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlayacak.