Advertisement

Çetinkaya'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

- Son dönemde artan korumacılık eğilimleri, zayıflayan ticaret ve artan jeopolitik riskler küresel toparlanmayı zorlaştırıyor

- Yapısal anlamda henüz belirgin bir iyileşmeden bahsedemeyiz

- Kalıcı büyümeye eğitim, inovasyon ve girişimcilikle ulaşılır

- Dünya ekonomisi uzun süreli bir düşük yatırım sarmalına girmiş görünüyor

- Bu sarmaldan girişimcilik, inovasyon ve eğitimde günün ihtiyaçlarına yönelik değişimle çıkılabilir.

- Sürdürülebilir büyüme konusundaki kaygıların devam ettiği küresel ortamda, yapısal reformların önemi anlaşılıyor

- Fiyat istikrarına yönelik daha bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var.

- Önümüzdeki dönemde para politikasını, fiyat istikrarı doğrultusunda uygulamaya devam edeceğiz

- Yapısal düzenlemeler fiyat istikrarına destek veriyor. Fiyat istikrarına yönelik çabalar ekonomik gelişme ve kalkınma açısından kritik öneme sahip