Advertisement

Resmi Gazete'nin 1 Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan ve motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin
çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, benzin ve motorin
ithalatı, temini ve sunumunda EN 228 ve EN 590 standardı kapsamında EPDK tarafından belirlenen teknik özellikler esas
alınacak.

Yönetmeliğin "AB mevzuatına uyum" maddesinde, yönetmeliğin hazırlığında; 13/10/1998 tarihli ve 98/70/AT sayılı benzin ve
motorin kalitesi hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin dikkate alındığı vurgulandı.