Advertisement

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 2 milyar 160,8 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,93 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 579,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 235 milyon lira, net satış 1 milyar 271,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 310 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 811 milyon lira teklif geldi ve 579,5 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya 2 milyar 160,8 milyon lira borçlandı.