Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF) ülkelerin kaynak dağılımındaki bozuklukları azaltarak yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışını yüzde 1,00 puan yükseltebileceklerine işaret etti.

IMF, her yıl iki kez hazırlanan Mali Gözetim raporunun Nisan 2017 sayısının analitik bölümlerini yayınladı.

"Verimliği Desteklemek İçin Vergi Sistemini İyileştirmek" başlığıyla yayınlanan raporda, düşen iş gücü verimliliğin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorun olduğuna işaret edildi.

Ekonomideki kaynakların dağılımının toplam faktör verimliliği etkilediği belirtilen raporda, "Ülkelerin mevcut kaynaklarını kötü kullanması, toplam faktör verimliliğinin farklı ülkeler ve zamanlar arasında değişikliklerin önemli nedenlerinden biri olduğu tespit edilmiştir" değerlendirmesine yer verildi.

- "Yüzde 1,00 puan ek büyüme"

Kaynak dağılımındaki bozuklukların genellikle kötü tasarlanmış ekonomi politikaları ve piyasa aksaklıkları nedeniyle ortaya çıktığı anlatılan raporda, yapısal reformların bu önemli sorunun çözümünde büyük rol oynadığı vurgulandı.

IMF ekonomistlerinin finans sistemine, emek ve ürün piyasalarına yönelik yapısal reformların kaynakların yanlış dağıtılmasını önlemek açısından yararlı olabileceğine işaret ettiği raporda, özellikle vergi sisteminin iyileştirilmesinin toplam faktör verimliliğini yükseltmekte büyük önem taşıdığı ifade edildi.


Raporun en dikkat çeken noktalarından biri, kaynak dağılımındaki bozuklukların azaltılmasının ekonomik büyümeye yönelik olumlu etkisi oldu.

"Kaynakların dağılımındaki bozuklukların azaltılmasıyla toplam faktör verimliliğinde elde edilecek potansiyel kazanımlar büyüktür ve yıllık GSYH artışını yaklaşık yüzde 1,00 puan yükseltebilir" değerlendirmesine yer verilen raporda, ülkelere verimliliklerini artırmak için vergi sistemlerini iyileştirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

AA