Advertisement

Referandum çalışmalarını İstanbul'da sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi, STK temsilcileriyle bir araya geldi. Anayasa tartışmaları gündeme geldiği tarihten itibaren "Neden değiştirmek istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Anayasa değişikliğinin mimarı iki partiden beyhude yanıt bekledim. Neden? dedim, izah yerine hakaret işittim. İşsizlik, terör gibi devasa sorunlarımız dururken, Neden şimdi? diye sordum, terörist, hain olmakla suçlandım. Darbeye karşı dimdik duran TBMM'yi neden büyük ölçüde işlevsiz bırakıyorsunuz? diye sordum, Sen de darbecisin iftirasına başvurmalarını hayretle ve üzülerek izledim.

NEDEN MECLİS'İ AŞAĞILIYORSUNUZ
Defalarca, televizyonlarda tartışmaya davet ettim. Hakikatin ortaya çıkmasından korktular, gelmediler. Adalet denilen kavramı yerle yeksan ederek her gün saatlerce ekran başına kurulup kendi düşüncelerini topluma aktardılar. Nasılı anlattılar, ama neden sorusuna hiç ama hiç cevap vermediler. Oysa birlikte uygarca tartışma imkanı bulsaydık, örneğin neden diye soracaktık, Neden önerdiğiniz rejimde, milletin vekili Meclis kürsüsünden bakana soru soramıyor? Neden hiçbir bakanın Meclis'e ayak basmasını istemiyorsunuz? Neden hükümet Meclis'ten güvenoyu isteme tenezzülünde dahi bulunmuyor? Neden Meclisi bu kadar küçük görüyor, aşağılıyorsunuz? Neden cumhurbaşkanının tarafsızlığını ortadan kaldırıyorsunuz? Bu gerçekler ortadayken dağa taşa Meclis'in yetkisi artıyor diye afiş asıp televizyonlara reklam verip, söyleyerek günaha giriyorsunuz?

SİYASET KIŞLAYA GİRECEK
Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı da seçilen bir partinin genel başkanı Meclis'i feshedebilecek. OHAL ilan edip, kararname ile ülkeyi yönetebilecek, milletin vergilerini keyfince harcayabilecek. Bu saydıklarımın tamamına tek bir adam sahip olmak istiyor, ama tek bir sorudan korkuyor. Neden? Partili cumhurbaşkanı hem ilin valisini, hem partisinin il başkanını atayacak, siyasi rakiplerini yargılayacak hakim ve savcıları atayak, TSK'ya başkomutanlık yapacak, siyase kışlaya girecek.

GELİN CUMHURİYETİ KORUYALIM
Bu güzel ülkeyi, yüce milleti illa ki biz ve onlar diye bölmek, bazılarını kayırıp, diğerlerini ayırmak ısrarı neden? Oysa unutmamamız gerekir, asırlık Cumhuriyet rejimi sayesinde benim gibi köy çocukları genel müdür, genel başkan oldu. Binali Bey gibi başbakanlık, merhum Bayar, Özal, Demirel gibi cumhurbaşkanlığı yaptı. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum, AK Partili, MHP'li, HDP'li, Vatan Partili, Saadet Partili yurttaşlarım; gelin cumhuriyeti koruyalım. Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım. Biricik evlatlarımızın istikbalini kumar masasına sürmeyelim. Fırsat eşitliğini, adalet önünde eşitliği, vergimizin hesabını sorma hakkını bir çırpıda tek bir oyla feda etmeyelim.

NASIL BİR REZALETTİR BU?
Bir daha söylüyorum, milleti kendi Meclisi'ne sahip çıkmaya davet ediyorum, kendi oyuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Nasıl bir rezalettir bu, nasıl bir rezalettir? Oy vereceğim, milletvekili göndereceğim bu milletvekili hiç bir şey yapamayacak. Niye gönderiyoruz biz?

HANEDAN GEREKİYORSA HEP BİRLİKTE SORLAM, NEDEN?
Eğer bu ülkede yeni bir hanedan gerekiyorsa hep birlikte soralım. Neden? Adı sanı olmayan bir millet mi olalım. Neden? Bizim evlatlarımız Arap çöllerinde şehit olurken, Suriyeliye sınavsız üniversite hakkı veriliyor. Neden? Önce siz anayasa değişikliğine evet deyin, sonra Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Neden? Hanedana askerlik yapmadan vekillik hakkı tanınması hangi vicdana sığıyor? Neden diye düştük yollara maalesef yanıtını alamadan sandığa gidiyoruz.

12 EYLÜL'DEN NE FARKI VAR?
Nasıl bir atmosfer içinde anayasa değişikliğini yapıyoruz? Nasıl bir atmosfer içinde? Valisi baskı yapar, kaymakamı baskı yapar, genel müdürü baskı yapar, müsteşarı baskı yapar, siyasileri baskı yapar, herkes baskı yapar. Üniversitesi konuşamaz, işadamı konuşamaz, hukuk fakülteleri konuşamaz, işçi sendikaları, iş veren sendikaları konuşamaz, düşüncelerini açıklayamaz. Böyle anayasa değişikliği mi olur? 12 Eylül'den ne farkı var? Ne farkı var 12 Eylül darbe döneminden?

17 SORU
Anayasa değişikliği ile 17 temel soru sorduk. Vatandaşlardan vicdanlarına şu soruları sorup, 'evet' veya 'hayır' oyu kullansın:
- Anayasa değişikliğinin 2. maddesiyle yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış TBMM'nin üye sayısı 600'e çıkarılmak ve en az 187 trilyonluk bir yük vatandaşın sırtına yüklenmek isteniyor. Neden?

- Milletvekili seçilme yaşı 18'e indiriliyor. Ancak askerliğini yapmamış milletvekillerinin ömür boyu askerlikten muaf tutulacakları sözü veriliyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 5, 6 ve 16. maddelerine göre TBMM'nin bakanları denetleme görev ve yetkisi kaldırılıyor. Milletvekillerinin, Meclis kürsüsünden bakanlara sözlü soru sormaları dahi sona erdirilmek isteniyor. Neden?

- Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ortadan kaldırılıyor. Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın, bir partinin genel başkanı da olması isteniyor. Neden?

- Bir partinin genel başkanı siyaset dışı kalması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de başkomutanı yapılmak isteniyor. Neden?

- Cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi veriliyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 8 ve 16. maddelerine göre başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırılıyor. Yetki tek adama veriliyor. Osmanlı da dahil olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana var olan başbakanlık ve bakanlar kurulundan vazgeçilmek isteniyor. Neden?

- Cumhurbaşkanının tek başına hem atama kriterlerini belirlemesi hem de genel müdürleri, müsteşarları büyükelçileri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, rektörleri, müftüleri ataması isteniyor. Neden?

- Cumhurbaşkanın yokluğunda, seçimle gelmiş milli iradeyi temsil eden, aynı zamanda parti grupları arasında tarafsız olan TBMM Başkanının cumhurbaşkanına vekalet etmesi uygulamasından vazgeçilmek isteniyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 8. maddesiyle ekonomik ve sosyal konuların tamamında cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verilmek isteniyor. Örneğin kıdem tazminatı bir gecede sıfırlanabileceği gibi asgari ücreti de dondurabilecektir. Neden?

- Mevcut anayasaya göre yolsuzluk yapan bakanların Yüce Divan'a sevki için 276 oy yeterliyken, anayasa değişikliğinin 9. maddesine göre tek adam rejiminde 400 oy şartı getirilmek isteniyor. Bu aşılmaz zırh neden?

- Anayasa değişikliğinin 10. maddesiyle Cumhurbaşkanı'na, TBMM'yi devre dışı bırakarak istediği kadar başkan yardımcısı ve bakan atama yetkisi veriliyor. Neden? TBMM'ye güvensizlik adeta anayasaya giriyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 7, 10 ve 16. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatı dahil olmak üzere merkezi idareyi tek başına, istediği gibi şekillendirme yetkisi verilmek isteniyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 7 ve 11. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına hiçbir gerekçe göstermeksizin tek başına TBMM'yi fesih etme yetkisi verilmek isteniyor. Atatürk'e bile verilmeyen bu yetki, tek adama verilmek isteniyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 7 ve 12. maddeleriyle Cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına olağanüstü hal ilan ederek, yayınladığı kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verilmek isteniyor. Bu yetkiyle 80 milyonun can ve mal güvenliği tek bir adama emanet ediliyor. Neden?

- Anayasa değişikliğinin 7 ve 14. maddelerine göre bir partinin genel başkanına hakim tayin etme yetkisi ve yargıyı siyasetin kontrolüne alma fırsatı tanınmak isteniyor. Değişikliğe göre bir partinin genel başkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ve başsavcıvekilini, Danıştay üyelerinin dörde birini, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin yarısını kendisi tayin edecek. Neden?

- Anayasa Değişikliğinin 16. maddesiyle, Cumhurbaşkanı kendi uygulamalarını denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün üyelerini kendisi atayacak. Neden?"

haberturk.com