Advertisement

YSK Başkanı Sadi Güven referandum sonrasında ortaya çıkan tartışmalar nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Oylar büyük oranda sayıldı. Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve SMS ile bilgilendirme mesajı yolladık. İl ve ilçe merkezlerinde bina sorumlusu görevlendiren yerlerde seçim torbalarını, oy verme günü saat 05.00'te teslim ettik. İstenmeyen görüntülerin önüne geçtik."

"Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulasını ve zarflarını sandık kurulu mühürüyle mühürlemedikleri yönündeki yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin talebi üzerine kurulumuz, sandık kurulu mühürü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.

"Halkoylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve bu mühürlerle oy kullandırıldı. Ayrıca bazı sandıklarda sandık kurulu mühürünün oy pusulasının arka yüzü yerine, ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basılmakla birlikte ön yüzüne çıktığı bilgisi alınması üzerine kurulumuz, oylamada kullanılan 'Evet' mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde olduğunu, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olmasının seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek 'Evet' mührüyle mühürlenmiş pusulaları geçerli saymıştır."

"Zira seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarflar fligranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır."

"KESİN SONUÇLAR EN GEÇ 11, 12 GÜN SONRA AÇIKLANACAK"

"Kesin olmayan sonuçlara göre, 23.00 itibariyle sisteme girilmeyen sandıklardaki seçmen sayısı 594 bin 76, 'Evet' ve 'Hayır' oyu arasındaki fark 1 milyon 252 bin 361 oldu. 'Evet' oylarının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, 'Hayır' oyları toplamında 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halkoylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır."

"Biraz önce açıkladığım gibi seçim sabahı oy pusulaları ve oy zarfları sandık kuruluna teslim edilmektedir. Sandık kurulları oy pusulaları ve zarfları mühürlemek zorundadır. Mühürlemeden oy verme işlemine başladıkları duyumu üzerine kurulumuzca inceleme yapılmıştır. Saat 16.00'da açılan sandıklarda, sandık sonuçları sisteme girilmeden ve partilerle paylaşılmadan önce, kurulumuzca bu suretle kullanılan oyların sandık kurullarının ihmaliyle meydana geldiği ve seçmenden kaynaklanan kusur olmaması nedeniyle geçerli olmasına karar vermiştir. Sandık sonuç tutanakları, kurullarda görev yapan 5 siyasi partili üye tarafından sandık kurulu başkanı ve diğer üyelerle ıslak imza ile tutanak altına alınmaktadır"

"BİZDEN ÖNCEKİ KURULLARIN DA KARARLARI BU ŞEKİLDEDİR"

"Sandıkların tamamına yakınında AK Parti ve CHP'li üyeler görev yapmış, oyları saymış ve ıslak imzalarla imzalamışlardır. YSK, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. Bizden önceki kurulların da geçmiş döneme yönelik tüm YSK kararları da bu şekildedir. Kurulumuzun aldığı kararda oy pusulalarının sandık kurulu mühürüyle mühürlenmesinin amacı sahte oy pusulasının kullanılmasını engellemek için olup, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik mührün sandık kurulu tarafından sehven pusulanın ön veya arka yüzüne basılmış olmasıyal birlikte ön yüzüne yansımış olması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, bu nitelikteki oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar vermiştir."

"YOĞUNLUKTAN 6 DAKİKA KAYIT VERİLEMEDİ"

"Bazı partilerin kayıt alamadığı söylenmektedir. Ama bütün partilere sistemden sorguladıkları takdirde bütün bilgiler verilmiştir. Sadece 6 dakikalık kayıt verilemedi yoğunluk nedeniyle. Bunun dışında onbinlerce kayıt tüm siyasi partilere YSK'ya geldiği anda aktarılmıştır."

"MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞTİRMEDİK"

Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin "Maç oynanırken kural değiştirmedik. Bu sadece bizim şu andaki YSK'nın aldığı karar değil. Bundan önceki kurulların da aynı şekilde vatandaşın anayasal seçim hakkını engelleyecek şekilde sandık kurulu başkan ve üyelerinin yapmış oldukları hata nedeniyle bizim seçmenimizin anayasal oy verme hakkını engellememe yönünde karar almıştır." dedi.

Haberturk.com