Advertisement

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mart ayında 39,1 milyar lira, giderleri ise 58,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı mart ve ocak-mart dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 39,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 25 artış göstererek 58,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 144,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 21,3 yükselerek 159,7 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 19,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 14,9 milyar lira açık verdi.

2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 58 milyar 571 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 46 milyar 838 milyon lira gider oluşmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 8,8'i kullanılarak 51 milyar 421 milyon lira harcandı. Martta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 12 milyar 873 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9'u kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri martta yüzde 5 artarak 2 milyar 83 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 7,7'si kullanılmış oldu.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u martta harcandı. Bu ayda yüzde 20,6 artışla 4 milyar 685 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler martta yüzde 38 artarak 27 milyar 46 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 10,9'u kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 13 milyar 751 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 2 milyar 238 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 4 milyar 635 milyon lira olarak gerçekleşti. Martta 3 milyar 212 milyon lira sermaye gideri, 468 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 54 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 7 milyar 150 milyon lira oldu.

- Bütçe gelirleri

Mart 2016'da 40 milyar 269 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 3 azalarak 39 milyar 59 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 8,9 artarak 33 milyar 201 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 55 azalarak 3 milyar 626 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 634 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 598 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla kurumlar vergisi yüzde 71,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 15,6, özel tüketim vergisi yüzde 13,3, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 12,3, damga vergisi yüzde 10,3, gelir vergisi yüzde 10, harçlar yüzde 9,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,8 artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 33,1 azaldı.

- Ocak-mart dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-mart döneminde 14 milyar 922 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 3 milyar 902 milyon lira oldu.

2016'nın ilk çeyreğinde 131 milyar 667 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,3 artarak 159 milyar 657 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 22,2 arttı ve 140 milyar 832 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 18 milyar 824 milyon liraya yükseldi.

Ocak-Mart 2016 döneminde 131 milyar 714 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,9 artarak 144 milyar 735 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 12 artarak 121 milyar 616 milyon lira oldu.

Yılın ilk üç ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 16 milyar 447 milyon lirayı buldu. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 4 milyar 469 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 203 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre kurumlar vergisi yüzde 22,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 19,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,8, özel tüketim vergisi yüzde 10,9, damga vergisi yüzde 9,7, gelir vergisi yüzde 9,2, harçlar yüzde 7,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,9 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,6 arttı.

- Personel giderleri

Personel giderleri, 2017'nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 41 milyar 904 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 6 milyar 992 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarak 11 milyar 53 milyon lira oldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 artarak 71 milyar 426 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,9 artışla 38 milyar 198 milyon lira transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 6 milyar 449 milyon lira oldu.

İlk 3 aylık dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 903 milyon lira, mahalli idare payları 14 milyar 763 milyon lira olarak belirlendi.

2017 Ocak-Mart döneminde 4 milyar 991 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 117 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 3 milyar 349 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri ise yüzde 14,3 artarak 18 milyar 824 milyon lira oldu.