Advertisement

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, tarımsal ihracatta katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin önemine işaret ederek, "Lisanslı depoculuk, ürün ihtisas Borsaları ve ticaret borsaları, tarım ürünleri fiyatlarının uzun vadede daha düzenli hale gelmesi için önemli. Üründe standartlaşma, menkul kıymet ihracını ve pazarlamayı kolaylaştıracaktır." dedi.

Baş, Gazi Üniversitesi'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bankacılık Sektörü ve Güncel Sorunlar" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, gıda sektörünün tarım ve sanayi yönüyle ekonomiyi etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldığını söyledi.

İhracatta rekabet gücünün gıda sektöründen bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Baş, Türkiye'de 2 milyonun üzerinde kayıtlı çiftçi bulunduğunu ancak pazarlama zincirinin uzunluğunun ve tarımsal işletmelerin küçük ölçekli olmasının tarımda katma değerin düşük kalmasında etkili olduğunu belirtti.

Baş, ithalatta dışa bağımlılık, döviz kuru dalgalanmaları, iş gücü ve elektrik kullanım maliyetleri, küçük ölçekli üretim ve parçalı arazi yapısı gibi faktörlerin tarımda arz maliyetlerini artırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarımsal ihracatta katma değeri yüksek ürünlere yönelmek gerekiyor. Akıllı tarım uygulamaları özendirilmeli, lojistik maliyetleri azaltılmalı. Lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsaları ve ticaret borsaları, tarım ürünleri fiyatlarının uzun vadede daha düzenli hale gelmesi için önemli. Üründe standartlaşma, menkul kıymet ihracını ve pazarlamayı kolaylaştıracaktır."

"Özel bankaların tarım kredilerine ilgisi artıyor"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Yakup Asarkaya da tarımın istihdamdaki payının ocak ayı itibarıyla yüzde 18'in üzerinde olduğunu ve sektörde yaklaşık 5 milyon kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Tarım kredilerinin milli gelire oranının yüzde 3 civarında olduğuna dikkati çeken Asarkaya, söz konusu kredilerde Ziraat Bankasının en yüksek paya sahip olduğunu, son yıllarda özel ve yabancı bankaların da sektöre ilgisinin arttığını söyledi.

Asarkaya, tarım kredilerinde orta ve uzun vadenin arttığını, tahsili gecikmiş alacakların oranının ise yüzde 2,7'ye gerilediğini kaydetti.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Şensoy da "Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Merkez Bankası'nın Fiyat İstikrarını Sağlama Amacına Etkileri" konulu sunumunda, sektörde uzun vadeli yapısal çözümlere ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

AA