Advertisement

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) sanayi ve hizmet sektörlerini içeren Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 53,6 puana yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in nisan ayı sonuçları açıklandı.

SAMEKS Bileşik Endeksinin, nisanda bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 53,6
değerine yükselmesi ekonomik aktivitedeki
canlılığın sürdüğüne işaret etti. Endekste gözlenen bu artışta, sanayi ve hizmet sektörlerinin 4,6’şar puan artarak sırasıyla 55,8 ve 54,7 puana yükselmesi etkili oldu.

Sanayi Endeksi yükselirken, Hizmet Endeksi geriledi

SAMEKS Sanayi Endeksi, nisanda bir önceki aya göre, 4,6 puan artarak 55,8 seviyesine yükseldi. Alt endekslerden üretimdeki 4,1, yeni siparişteki 5 ve istihdamdaki 4,8 puanlık artışlar, sanayi sektörünün hızlanmasında belirleyici oldu.

Nisan ayında firmaların yeni siparişlerinde
gözlenen artışlar üretimi hızlı bir şekilde artırdı ve böylece sektöre ait istihdamda 6 aydır
süregelen kayıplar bu dönemde sona erdi. Önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen
girdi alımlarında artış sürdü ve nihai mal stoku
artış kaydetti. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, yılın ilk çeyreğindeki olumlu görünümünü nisan ayında da
sürdürdü ve 55,8 puanlık değeriyle sektördeki
canlılığa işaret etti.

SAMEKS Hizmet Endeksi ise nisanda bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 54,7 değerine yükseldi. Alt endekslerden iş hacminde 4,9, satın alımda 4,4 ve istihdamda 2,9 puan olarak gerçekleşen artışlar, hizmet sektöründe gözlenen hızlanmanın en önemli belirleyicileri oldu.

Girdi alımlarında gözlenen olumlu görünüm nisan ayında da devam etti. Bununla birlikte;
girdi alımlarının iş hacminden daha hızlı artması,
nihai mal stokunda da artışlar görülmesine
neden oldu. Sektöre ilişkin istihdam
ise iş hacmindeki ivmelenmeden olumlu etkilenerek
artışa geçti. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi 2017 yılı nisan ayında 54,7 puana yükselerek sektöre
yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret
etti.

"SAMEKS’teki artış eğilimi önümüzdeki dönemde de sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, nisan ayı içerisinde açıklanan resmi verilerin ekonomideki toparlanma sürecinin hızlandığına işaret ettiğini belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksi verileri, piyasaların hizmet ve perakende sektörlerine olan güvenlerinde artış olduğunu gösterdi. TCMB tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, SAMEKS’in nisan ayındaki pozitif görünümünü teyit etti." ifadelerini kullandı.

Olpak, SAMEKS’in hem sanayi hem de hizmet sektöründe istihdam artışına işaret etmesinin, şubat ayında başlatılan istihdam seferberliği kampanyasının etkilerinin reel sektörde hissedilmeye başlandığını gösterdiğini aktararak, bu bağlamda SAMEKS’teki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de süreceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.