Advertisement

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, aralarında aspir tohumu, ayçiçeği tohumu unu ve ayçiçek tohumu yağının da bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözeti̇m Uygulanmasına İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının CIF kıymeti ton başına bin 100 dolar, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unlarının CIF kıymeti ton başına 800 dolar olarak belirlendi. Aspir tohumunun CIF bedeli ise ton başına 600 dolar oldu.

Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılan ürünlerin ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bugünden itibaren en geç 45 gün içinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, önceki tebliğ hükümleri uygulanacak.

AA