Advertisement

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Nisan 2017 dönemi sonuçları açıklandı. 

Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisan ayında 51,7 olarak kaydedildi. Mart ayında anketin 12 yıllık geçmişinde gözlenen en yüksek aylık artışlarından birini gerçekleştirerek 52,3 düzeyine yükselen PMI, nisan ayında hafif çapta gerilemiş olsa da eşik değerin üzerinde kaydedildi.

PMI, nisan ayında uzun dönem ortalaması olan 50,7 seviyesinin üzerinde ve Aralık 2015 tarihinden bu yana gözlenen ikinci en yüksek düzeyde gerçekleşerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. İmalat sektöründe nisanda yaşanan genel iyileşme yeni iş hacminin daha da yükselmesinden kaynaklandı. Yeni iş hacmindeki artış hızı mart ayına kıyasla hafif azalmakla birlikte son üç yılın üçüncü en yüksek düzeyinde kaydedildi. Yeni ihracat siparişleri ise üst üste dördüncü ay olacak şekilde arttı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisan ayı anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, şunları söyledi: “Üretim, yeni siparişler ve ihracattaki güçlü artış hızlarıyla birlikte Türk imalat sektöründeki iyileşme nisanda da devam etti. Bunun yansıması olarak imalatçılar satın alma faaliyetlerini ve istihdamı genişlettiler. Ayrıca son anket verileri imalat sektöründeki fiyat baskılarının daha da hafiflediğine işaret etti.”

İstanbul İmalat PMI nisanda güçlü iyileşme ile 52,1’e yükseldi

Mart ayında 49,7 düzeyinde kaydedilen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da nisan ayında eşik değerin üzerine çıkarak 52,1’e yükseldi. Endeks, Kasım 2014’ten bu yana gözlenen en yüksek seviyede ve uzun dönem ortalaması (Ocak 2006’dan beri) olan 50,5’in üzerinde gerçekleşerek Türkiye’nin en büyük şehrinin imalat sektöründeki faaliyet koşullarında güçlü iyileşme yaşandığına işaret etti. Nisan ayında PMI’da gerçekleşen yükseliş, beş alt endeksin tamamındaki iyileşmeden kaynaklandı. Üretim Endeksi son 38 ayın en yüksek değerine, Yeni Siparişler ve İstihdam endeksleri de eşik değer 50,0’nin üzerine çıkarak büyümeye işaret etti. Tedarikçilerin ortalama teslimat süresi mart ayına kıyasla hafif çapta arttı. Girdi Stokları Endeksi ise 50,0’nin altında kaldı ama mart ayına kıyasla yükseldi.