Advertisement

Nomura ekonomisti İnan Demir, Türkiye'nin kredi büyümesine ilişkin raporda, Türkiye'deki politika yapıcıların büyümeye tek yönlü bir şekilde odaklanmasının dışsal dengesizlikleri daha kötü hale getirebileceğini belirtti. 

Bahsi geçen raporda, ülkedeki cari açığın, beklenen borç büyümesi kayda değer bir şekilde yavaşlasa bile, yıl sonuna kadar GSYİH'nin  yüzde 4.8'ine genişleyeceği, yavaşlama gerçekleşmez ise bu rakamın yüzde 6'ya çıkabileceği bildirildi. 

Aynı rapora göre, kredi büyümesi ve cari açık arasındaki ilişkinin Türkiye'de ana odak noktası olması gerekiyor. GSYİH'nin yüzde 1'ine tekabül eden bir kredi büyümesi, cari açık/GSYİH oranına yaklaşık olarak 20 baz puan eklemiş oluyor.