Advertisement

Türkiyenin yurt dışı varlıkları mart ayında 2016 sonuna göre yüzde 0,9 artarak 216,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Mart 2017 sonuna ilişkin Türkiyenin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, mart ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiyenin yurt dışı varlıkları yüzde 0,9 artarak 216,2 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 4,8 artarak 597,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Türkiyenin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 381,4 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2016 sonunda 355,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi mart ayında 2016 sonuna göre yüzde 0,5 azalışla 105,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,2 artışla 70 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,4 artarak 30,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise mart sonu itibarıyla doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 sonuna göre yüzde 12,2 artarak 149,4 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 40,6 milyar dolar

Portföy yatırımları da mart ayında 2016 sonuna kıyasla yüzde 5 artışla 150,1 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 14,2 artışla 40,6 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,8 azalışla 26,3 milyar dolar, Hazinenin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,4 artışla 39,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 sonuna göre yüzde 1,4 artarak 298 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları 2016 sonuna göre yüzde 1,5 azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2016 sonuna göre yüzde 3,3 artışla 31,5 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7,9 artarak 13,1 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 artışla 88,4 milyar dolar olurken diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 artışla 100 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.