Advertisement

Hazine Müsteşarlığının Haziran-Ağustos 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, haziranda 10,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12 milyar liralık, temmuzda 11,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12,9 milyar liralık, ağustosta ise 6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazirandaki iç borçlanmanın 7,1 milyar lirası piyasadan, 3,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1 milyar lirası da kira sertifikasından, temmuzdaki iç borçlanmanın 10,3 milyar lirası piyasadan ve 2,6 milyar lirası kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın ise 4,5 milyar lirası piyasadan, 1,9 milyar lirası kira sertifikasından, 500 milyon lirası ise kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 15 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirilecek.

Haziranda 12,1 milyar, temmuzda ise 21 milyar, ağustosta 8 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 41,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 13 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, haziranda 100 milyon lira, temmuzda 8,2 milyar, ağustosta ise 1 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA