Advertisement

İstanbul'da, mayısta perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,31 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,26 azaldı.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mayıs 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,02 oldu.

İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatlarda yüzde 0,31 artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,26 azalış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlarda yüzde 9,53 ve toptan fiyatlarda yüzde 13,36 artış görüldü.

 

- Sektörel bazda değişim oranları

 

Mayısta perakende fiyatlar bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 6,47, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,29, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,04, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,18, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,04 artış, gıda harcamalarında yüzde 0,74 ve konut harcamalarında yüzde 0,02 azalış kaydetti.

Diğer harcamalar grubunda fiyat hareketi izlenmedi.

Bu yılın mayıs ayı itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 1,48, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,06, inşaat malzemelerinde yüzde 0,60, mensucat grubunda yüzde 0,58 artış, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,76, kimyevi maddelerde yüzde 2,52, gıda maddeleri grubunda ise yüzde 1,04 azalış kaydetti.

AA