Advertisement

Firmalar, Turquality programı kapsamında açıldıkları her yeni pazar için verilen desteklerden 5 yıl süresince yararlanabilecek. Bundan sonra programdan ayrılan firmalar Ekonomi Bakanlığının diğer tüm desteklerinden, programa dahil olanlar ise diğer bazı devlet desteklerinden faydalanabilecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi̇ Hakkında Tebli̇ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Bakanlığından düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle hedef ülke bazlı destek yaklaşımına geçildiği ve yeni destek kalemlerinin eklendiği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle Turquality programında yer alan firmaların açılacakları her bir yeni ülke için 5 yıl süresince desteklerden faydalanabilecekleri kaydedildi. Açıklamada, her yeni ülke başına 5 yıl destek olarak nitelenebilecek yeni anlayışla firmaların pazar çeşitlendirmesine gitmelerinin hedeflendiği ifade edildi. Firmaların yeni ülkeye açıldıkları müddetçe anılan programda kalmaya ve desteklerden yararlanmaya devam edeceklerine işaret edilen açıklamada, Turquality programı desteklerinden biri olan yurt dışı fuar katılımlarında yeni ülke kriterinin aranmayacağı da bildirildi.

Firmaların söz konusu program içerisinde kalıp kalmayacağının yıllık performans değerlendirmeleriyle belli olacağına dikkat çekilen açıklamada, mevzuat değişikliğiyle bazı yeni faaliyetlere ilişkin kalemlerin de destek programına dahil edildiği duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün geliştirme konusunda istihdam edilecek mühendis giderleri, ürün teşhir seralarının kira giderleri, depolama hizmetlerine ilişkin giderler, marka tescil yenilemesi ile özellikle ilaç sektörünün talepleri doğrultusunda yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan ruhsatlandırma ve klinik test giderleri destek kapsamına alındı. Getirilen başka önemli bir yenilik ise Turquality programında yer alan firmaların Ekonomi Bakanlığınca sunulan diğer birçok farklı destekten faydalanabilmeleri oldu. Firmalar bundan böyle Turquality destekleriyle eş zamanlı olarak Türkiye Ticaret Merkezi, yurt içi fuar katılımı, Türk Eximbank ile birlikte yürütülen finansman destekleri, UR-GE, küresel tedarik zinciri, ticaret heyeti ve ileri teknolojili şirket satın alma gibi desteklerden faydalanabilecekler. Tebliğ değişikliğiyle Turquality programını tamamlayan ve dışında kalan firmaların da Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen diğer desteklerden faydalanabilmeleri imkanı getirilmiştir."