Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeli̇ğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k"i, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik ile bir kredi derecelendirme kuruluşunun (KDK) kredi derecelendirmelerini belirli bir sınıftaki kalemler için kullanmaya karar veren bir banka, o sınıfa ait olan tüm kredi riskleri için Risk Merkezi’nden elde ettiği ilgili kredi derecelendirmelerini tutarlı ve istikrarlı bir şekilde kullanacak.

Yönetmelikte ayrıca bildirim ve yeniden hesaplamalarla ilgili kısımda da düzenlemelere gidildi.