Advertisement

Avrupa Birliğinin (AB) tüm gelir ve giderlerini inceleyen ve işlemlerin hukuka uygunluğunu temin eden Avrupa Sayıştayı,Türkiye’ye sağlanan katılım öncesi yardımları denetlemeye karar verdi.

AB’de mali kaynakların doğru bir şekilde yönetilip yönetilmediğini kontrol eden ve denetleyen kurum olan Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı, Türkiye’ye sağlanan katılım öncesi yardımların denetleneceğini açıkladı.

Açıklamada, AB katılım öncesi yardımlarının yüzde 40’ından fazlasının Türkiye'ye sağlandığına vurgu yapılarak, 2007-2013'te Türkiye’ye 4,48 milyar avro kaynak tahsis edildiğini, bunun 2,68 milyar avrosunun taahhüt edildiğini, 2,19 milyar avrosunun ödendiği, 2014 yılından beri ilave olarak 1,65 milyar avronun daha Türkiye için tahsis edildiği belirtildi.

AB katılım öncesi yardımlarının amacının Türkiye’nin reformlarını ve katılım sürecini desteklemek olduğu anımsatılan açıklamada, denetlemede hukukun egemenliği, temel haklar, demokrasi, yönetim, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar gibi alanlarda hesapların iyi ve etkili biçimde idare edilip edilmediğinin inceleneceği bildirildi.

Açıklamada, denetim sonucunun 2018 yılının ilk yarısında açıklanmasının beklendiği kaydedildi.