Advertisement

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu'nda gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekişlerinde düşüşleri ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye, 2016'da tüm olumsuzluklara rağmen 12,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekti. Ekonomik kalkınmamıza, istihdamımıza ve sanayimize ciddi katkılar sağlayan sıfırdan doğrudan yatırımlarda yüzde 55 artış kaydedildi." dedi.

Ermut, yaptığı değerlendirmede, UNCTAD tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporu'ndaki verilere göre, 2016'da küresel bazdaki UDY'nin bir önceki yıla göre yüzde 2 düşüş kaydederek 1,75 trilyon dolar olduğunu bildirdi.

UNCTAD raporundaki verilerin gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin UDY çekişlerinde düşüşleri de ortaya koyduğunu ifade eden Ermut, "Türkiye 2016'da tüm olumsuzluklara rağmen 12,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekti. 2016 sonuçlarına ilişkin olarak Financial Times bünyesindeki fDi Intelligence raporunun da ortaya koyduğu üzere ekonomik kalkınmamıza, istihdamımıza ve sanayimize ciddi katkılar sağlayan sıfırdan doğrudan yatırımlarda yüzde 55 artış kaydedildi. Sıfırdan doğrudan yatırımlar uzun dönemde Türkiye ekonomisini dönüştürerek küresel değer zincirine daha çok entegre olmamızı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, genç ve büyüyen nüfusu, güçlü bir direnç ile büyüyen dinamik ekonomisi ve bölgesel pazarlara muazzam bir erişim imkanı sağlayan stratejik konumu ile Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım ülkesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sahip olduğu birçok avantaja ek olarak siyasi iradenin doğrudan yatırımlara verdiği öneme de dikkati çeken Ermut, "Bu amaçla yapılan reformlar Türkiye'yi daha da cazip bir hale getirmektedir ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artırmaktadır. Kısa bir süre önce Washington DC'de Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileri ile yapmış olduğu toplantıda bu güven ve güçlü iradeyi çok net bir şekilde gördük." diye konuştu.

Türkiye yatırımların teşvik edilmesinde en aktif ülke

UNCTAD verilerine göre, geçen yıl tüm dünyadaki UDY bir önceki yıla göre yüzde 2 düşüş kaydederek 1,75 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de SAB Miller'in Belçikalı AB Inbev tarafından 101 milyar dolara, ABD'de Allergan'ın İsrailli firma Teva tarafından 39 milyar dolara, İngiltere'de ARM Holdings'in de Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınması hem İngiltere ve ABD'nin UDY girişlerini ciddi oranda artırıdı hem de küresel çaptaki uluslararası doğrudan yatırım oranlarının daha sert düşmesini önledi.

Geçen yıl, gelişmiş ülkelerdeki UDY yüzde 5 artarken, gelişmekte olan ülkelerdeki UDY ise yüzde 14 düştü. Söz konusu yılda, UDY girişleri İrlanda'da yüzde 88, Endonezya'da yüzde 84, Tayland'da yüzde 73, Almanya'da yüzde 71, Fransa'da yüzde 40, Meksika'da yüzde 19, Polonya'da yüzde 16, Brezilya'da yüzde 9 düştü.

Türkiye'deki UDY girişleri ise 2016'da yüzde 30 geriledi. Rapordaki değerlendirmelere göre, son yıllarda Türkiye'nin çektiği UDY'nin yarısına yakını imalat sektörüne geldi.

Raporda bu durumun Türkiye ekonomisinin sınai yapısının çeşitliliğinden kaynakladığını belirtildi. Türkiye'nin son yıllarda yatırım çekmek için çıkarttığı yeni teşvik paketlerine de vurgu yapılarak, özellikle Ar-Ge alanından sağlanan teşvikler ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi reformlara işaret edildi.

Aynı şekilde UNCTAD raporunda yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması alanında da Türkiye'nin 7 uluslararası yatırım anlaşması imzalayarak en aktif ülke olduğu belirtildi. Bu kapsamda Türkiye'yi dörder uluslarası yatırım anlaşmasıyla Kanada, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ederken, İran ve Nijerya da üçer uluslararası yatırım anlaşması imzaladı.